Nu vidgas Jobbklyftan

Klyftan mellan utrikesfödda och inrikesfödda fortsätter att vidgas när det gäller jobb. Arbetsförmedlingen betonar vikten av utbildning för många av de arbetslösa.

18 augusti 2017 10:00

Arbetsförmedlingen har presenterat siffrorna för juli månad. Det är fortsatt flera olika trender som syns i statistiken – å ena sidan en stark arbetsmarknad, å andra sidan en ökning av arbetslösheten där det är tydligt att klyftan mellan inrikes och utrikes födda fortsätter att vidgas – detta främst för att etableringsuppdraget nu når rekordnivåer när många nyanlända får sina uppehållstillstånd.

Nationellt är arbetslöshetsnivån bland inrikes födda nere på 3,9 procent i juli, medan den är 21,8 procent bland utrikes födda.

– Många saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det alltför få som väljer att studera under sin tid i etableringsuppdraget. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, kommenterar Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Samma trend syns i Östergötland: arbetslösheten har ökat till 8,6 procent; eller i siffror 18 480 personer fördelat på 8 320 inrikesfödda och 10 160 utrikesfödda. Bland personer födda i Sverige har arbetslösheten minskat med 490 personer jämfört med juli 2016 medan den under samma tid ökat bland utrikesfödda med 1 110 personer.

– Vi jobbar hårt med att ge information om utbildningar till de som ingår i etableringsuppdraget, det finns bra möjligheter till studier i Sverige men utbildar man sig inte blir det svårt att få jobb i Sverige, säger Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping.

När det gäller etableringsuppdraget upprättas en individuell etableringsplan där det är obligatoriskt med sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser – uteblir man sänks etableringsersättningen. Men det är frivilligt att vidareutbilda sig – trots att majoriteten av de som ingår i etableringsuppdraget har högst nioårig skolgång.

– Det finns ett förslag om en förändring av etableringsuppdraget från den 1 januari 2018. Det gör det möjligt för oss att avgöra om det behövs vidare studier för att kunna få ett arbete och skulle vara obligatoriskt. Exakt hur sanktionerna kommer att se ut om om personen i fråga väljer att inte delta är däremot inte klart, berättar Inger Schroeder som poängterar hur viktigt det är med fortsatta studier.

– Det är det stora utmaningen oavsett om man är född i Sverige eller inte, med det arbetsbehov vi har är det ytterst avgörande för välfärd.

Men det finns positiva saker att dra fram ur statistiken också, ett exempel är ungdomsarbetslösheten. I Norrköping har den minskat med över två procentenheter – i Östergötland som helhet ligger ungdomsarbetslösheten nu på 12 procent att jämföras med 10 procent i riket.

– Vi ser fortsatt en väldigt god och stark arbetsmarknad. På ungdomssidan händer det nu en hel del även om det gått upp lite efter skolslutet som det brukar. Långsiktigt räknar vi med en fortsatt nedgång av ungdomsarbetslösheten, säger Inger Schroeder.

En annan ljusglimt i Östgötastatistiken när det gäller utrikes födda är att trots att andelen som är arbetslösa ökar så ökar också antalet utrikesfödda som får jobb: 40 procent av de som fått jobb under juli är utrikesfödda vilket är en ökning med åtta procentenheter jämfört med juli förra året.

– De sista två åren har det kommit många personer till Sverige med bra utbildning och många ur den gruppen får nu jobb, påpekar Inger Schroeder.

Högst arbetslöshet i Östergötland har Norrköping med 12,1 procent och allra lägst ligger Söderköping där arbetslösheten nu sjunkit till 4,1 procent.

011-200 472

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget omfattar personer från 20 till 65 år som har uppehållstillstånd som exempelvis flykting.

Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.

När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare.

En etableringsplan upprättas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda parter.

Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i veckan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa