Hösten 2018 inleddes arbetet med att riva Krusenhofsbron över järnvägen i Åby, detta som en del i arbetet med att bygga nya Kardonbanan i Norrköping. Ännu är dock inte arbetet färdigt. Ett sista brofundament står kvar på platsen och det är detta som ska rivas under kommande vecka. 

Trafikverket förklarar att rivningen kommer att pågå nattetid, mellan den 10 september och 13 september. Ingen trafik – vare sig väg- eller järnvägstrafik – kommer att påverkas av arbetet, men myndigheten förklarar på sin hemsida att ljud från rivningen kan störa allmänheten i området.

När allt är rivet ska en ny vändplan anläggas på platsen, enligt Trafikverket.