Ministern: Så kommer vi åt fusket

Åkerinäringen behöver både en hårdare reglering och fler kontroller. Det var budskapet från infrastrukturminister Tomas Eneroth när han besökte Norrköping på onsdagen. Och ministern fick medhåll från branschen.

2 maj 2018 19:59

– Jag är ärligt förbannad över den utveckling vi sett de senaste 20 åren, där de som velat göra ett bra jobb – som investerat i bra förare, bra arbetsvillkor, bra fordon, och som sköter sig – inte klarar konkurrensvillkoren. Det tycker jag inte är acceptabelt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

På onsdagen var han i Norrköping tillsammans med Transportarbetareförbundet, där ett av besöken gick till åkeriföretaget Alfredsson transport. På ministerns agenda stod några av de många utmaningar som åkerinäringen står inför: Att minska utsläppen av växthusgaser, att kunna rekrytera personal – och inte minst att kunna överleva på en marknad som har stora problem med osund konkurrensen.

Ett av problem kopplat till den frågan är att polisen inte hinner göra tillräckliga kontroller av lastbilar, menar Erik Alfredsson, vd för det åkeriföretag som stod som värd för mötet. Varje dag passerar uppåt 9 000–10 000 lastbilar igenom Östergötland, påpekar han, och hos polisen finns bara en handfull med kompetens att kontrollera tunga fordon.

– Är det ingen som kontrollerar det här kan man köra hur länge som helst utan att man blir stoppad, säger Erik Alfredsson.

Som svar på det lyfte Tomas Eneroth fram att polisen just nu utbildar 400 anställda i reglerna kring det som kallas cabotage, vilket är när utlandsregistrerade fordon kör inrikestrafik i till exempel Sverige. EU-regler begränsar hur många sådana körningar ett fordon får göra på en vecka, men kontrollen av hur reglerna efterlevs är begränsad.

Och fusket kring cabotage är inte det enda området där regeringen vill se hårdare tag, lyfte Tomas Eneroth fram. Högre böter för brott mot kör- och vilotidsregler och krav på vinterdäck på samtliga hjul är några andra skärpningar som kommer leda till en sundare konkurrens inom åkerinäringen, tror ministern.

– Alla inser väl efter denna vintern att vi inte kan ha en ordning där E4:an är helt blockerad av fordon med undermåliga däck. Så från och med vintern 2019 kommer det vara vinterdäck på alla hjul och på släp, säger Tomas Eneroth.

Det kravet hade Erik Alfredsson vissa farhågor kring, då det i dagsläget inte går att köpa vinterdäck i alla storlekar som behövs, samtidigt som kravet medför ytterligare kostnader för branschen. Men i övrigt var han överens med ministern om behovet av en strängare reglering. Särskilt välkomnade han att fler poliser ska kunna kontrollera om förare följer cabotagereglerna.

– Det är ett steg i rätt riktning, säger Erik Alfredsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Max Lindahl

Ämnen du kan följa