Många larm om hedersvåld

Aldrig förr har så många sökt vägledning när det gäller hedersrelaterat våld visar färsk statistik. Länsstyrelsen Östergötland står bakom den nationella stödtelefonen och ser en ökning med 18 procent för 2019.

21 maj 2019 12:00

Enligt färsk statistik fortsätter samtalen att öka till stödtelefonen för yrkesverksamma när det handlar om hedersrelaterat våld. Enligt Länsstyrelsen Östergötlands statistik har snittet på antalet ärende ökat från 187 för år 2014 till 956 för 2018 (samtalen för 2018 har berört 1 081 utsatta personer enligt statistiken).

Hittills under 2019 ser det ut att vara fler samtal än någonsin: fram till den 31 mars i år har 279 personer ärenden gått via stödtelefonen vilket innebär ett månadssnitt på 93 ärenden – en 18-procentig ökning jämfört med samma period förra året. Dessa samtal har rört 298 utsatta personer.

– En majoritet av samtalen kommer fortsatt från socialtjänst och skola, men vi kan även se en ökning av samtal från hälso- och sjukvården, kommenterar Christina Malmqvist, sakkunnig hedersrelaterat våld i ett pressmeddelande

Ända sedan 2005 har Länsstyrelsen Östergötland haft nationella uppdrag när det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck och 2013 fick man också uppdraget att utveckla ett nationellt kompetensteam. Som ett led i detta arbete skapade Länsstyrelsen Östergötland 2016 hemsidan www.hedersfortryck.se men stödtelefonen har varit igång sedan 2013. Genom dessa samtal får kompetensteamet en bra bild av vilka svårigheter yrkesverksamma möter när det gäller de här frågorna – detta gör att man kan förbättra stödet till de utsatta för barn- och tvångsäktenskap och för hedersrelaterat våld och förtryck.

– Samtalen rör ofta en mycket svår och komplex situation för de utsatta och när det kommer till oss har det ofta blivit akut, säger Christina Malmqvist.

Länsstyrelsen Östergötland har alltså legat i framkant i arbetet mot hedersrelaterat våld och har också tidigare i rapporter slagit larm till regeringen om exempelvis det ökande antal samtal som gäller barn och unga som, mot sin vilja, förs utomlands för att giftas bort.

– Bara till länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon har det under årets fyra första månader (2018, förf. anm.) inkommit samtal som visar att 21 barn och unga har förts ut ur landet mot sin vilja, berättade Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland, för Folkbladet i samband med förra sommarens kampanj mot tvångsäktenskap.

Totalt har 2 778 ärenden behandlats sedan starten av stödtelefonen och dessa har gällt så många som 3 494 utsatta personer. I det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socialsekreterare och forskare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa