Norrköping har högst arbetslöshet i Östergötland, 10,8 procent i maj, men på Arbetsförmedlingen i Norrköping ser man ljust på framtiden.

– Arbetslösheten sjunker och vi är särskilt glada över att ungdomsarbetslösheten forsätter att gå ner, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef för östra Östergötland.

– De som har svårt att hitta jobb är unga som inte har ett komplett gymnasiebetyg och för dem pågår flera insatser.

Östergötland har haft en bra jobbtillväxt de senaste åren, enligt Arbetsförmedlingens färska prognos för 2018-2019. Antalet sysselsatta förväntas öka kraftigt även under 2018 och 2019. Arbetsförmedlingen beräknar att 4 300 personer får jobb i Östergötland under 2018 och att ytterligare 4 000 personer får jobb i länet under 2019.

Det innebär att man skriver upp den prognos som gjordes under hösten 2017, helt enkelt för att det går bättre än förväntat.

– Östergötland växer idag lika starkt som storstadslänen och om tillgången på arbetskraft var större skulle många företag kunna anställa ännu fler, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Toyota, Siemens och Saab är exempel på industriföretag som har fulla orderböcker och som skulle kunna anställda exempelvis fler ingenjörer om de bara fanns att få tag på.

Ungdomsarbetslösheten i länet har inte varit så låg sedan 2008 och om ungdomarna väljer rätt gymnasieprogram kan de räkna med att gå direkt från skolbänken till ett jobb i Östergötland.

– Vi ser goda jobbmöjligheter för exempelvis lärare, ingenjörer och barnskötare, säger Håkan Lindell.

– Det är fortfarande lite svårt att locka unga att läsa yrkesprogrammen på gymnasiet. Glädjande nog ser man dock att det börjar gå lite bättre att få sökande till dom programmen.

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden handlar om nyanländas möjligheter att bli en del av arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att nyanländas kompetens tas tillvara och förhindrar att arbetslösa fastnar i långa tider av arbetslöshet.

Gapet mellan inrikesfödda och utrikesfödda minskar och kvinnor har generellt en starkare ställning på arbetsmarknaden.

– Utan migrationen så hade arbetsmarknaden aldrig klarat av att växa som den nu har gjort. Det är utrikesfödda som står för tillskottet av arbetskraft, säger Håkan Lindell.

Sedan 2010 har Östergötlands befolkning ökat med 30 000 personer till dagens 458 000 invånare.