Kulvertar i Vallastaden

Tekniska verken har utvecklat ett kulvertsystem för Vallastaden där avlopp, el, fjärrvärme och annat samsas om platsen. På detta sätt ska man slippa gräva upp gatorna i framtiden.

16 september 2017 16:00

Vallastaden i Linköping är ett projekt som har gått undan: från klubbat beslut till färdig stadsdel på omkring fem år. Detta har lett till stora arbetsinsatser i alla led av projektet, inte minst i planeringen av infrastrukturen under jord i en såpass tät och kompakt stadsdel som detta är frågan om. Uppdraget att lösa detta gick till Tekniska verken.

– Det är ju ett kommunalt bolag vilket nog var nästan nödvändigt för att kunna speeda upp projektet, berättar Gunnar Rydin som varit Tekniska verkens samordnare för Vallastadsprojektet under projekteringstiden.

Man insåg tidigt att det nästan var omöjligt att lägga VA traditionellt i detta fall; uppdraget blev istället att bygga ett kulvertsystem utifrån vissa kriterier: utgångspunkten var att materialen skulle det vara återvinningsbara samt utbytbara. Som om det inte vore nog skulle systemet vara flexibelt samt lätt att mångfaldiga – om det byggs ut ytterligare i stadsdelen ska det inte vara nödvändigt att gräva upp befintligt gatunät.

– Vi beslutade oss för att använda oss av en kombo av betongkamrar och plaströr, informerar Gunnar Rydin under en intressant föreläsning på onsdagen.

– Systemet består av ett antal kammare med ett öppningsbart lock med rör emellan. Dessa infrakulvertar försörjer fastigheterna med el, fiber, avlopp, fjärrvärme och vatten ända fram till fastighet.

Framtagandet av detta unika system gick snabbt eftersom det var tvunget att vara på plats tidigt i byggprocessen: i december 2013 lyftes första delen av kulverten på plats och det hela slutfördes i februari 2015.

– Kulverten är en egen 3D-fastighet vilket innebär att det blir ägaroberoende, alla ledningsägare hyr ytan istället för ledningsrätter, säger Gunnar Rydin som tillägger att Tekniska verken tagit patent på detta koncept.

– Det är väldigt flexibelt, framför allt fungerar det ju bra i förtätade stadsmiljöer.

Till Folkbladet säger Gunnar Rydin att han ser hela Vallastaden som ett projekt som kan visa vägen för andra:

– Kanske kan den här stadsdelen bli en väckarklocka för att tänka annorlunda. Vi måste se i ett längre perspektiv och tänka flera generationer framåt både vad gäller samhällsstruktur och miljö; då är hållbarhet och flexibilitet nyckelord.

Vallastaden infrakulvert

Kulvertsystemet samlar samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug – och är 2,5 meter i diameter.

Med mellanrum ligger betongkamrar med lock som man kan gå ner i för underhåll av systemet.

I en tätbebyggd, bilfri stadsdel med smala gator som Vallastaden ger detta stora fördelar med underlättat underhåll.

Totalt har 1 800 meter kulvert lagts ner i Vallastaden.

Livslängden beräknas till minst 100 år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa