Kontor stängs när AF sparar

Arbetsförmedlingen i Finspång läggs ner och Ungdomskontoret i Norrköping flyttar till AF:s lokaler på Hospitalsgatan. Orsaken är de stora sparkrav som lagts på Arbetsförmedlingen

29 mars 2019 07:00

På torsdagen presenterades vilka 132 arbetsförmedlingar som kommer att avvecklas i Sverige som en konsekvens av de kraftiga sparkrav i flermiljardklassen som riktats mot myndigheten. I Östergötland kommer kontoren i Finspång, Valdemarsvik, Kinda och Åtvidaberg att läggas ner successivt under 2019-2020 – kvar finns då kontoren i Norrköping, Linköping, Motala samt Mjölby.

En annan konsekvens blir att Ungdomskontoret på Kungsgatan i Norrköping kommer att stängas – istället kommer samarbetet att fortsätta i Arbetsförmedlingens lokaler på Hospitalsgatan. Det var 2016 som Ungdomskontoret på Kungsgatan 14 startade sin verksamhet – en samlokalisering mellan Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun för att samla all verksamhet som riktas till arbetslösa ungdomar under samma tak.

Till Ungdomskontoret har ungdomar gått om de har haft behov av ekonomiskt bistånd, studie- och yrkesvägledning eller arbetsförmedling och tanken var att på detta sätt komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten som rådde i Norrköping vid denna tidpunkt.

Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping ser den här satsningen som en avgörande del i att man lyckats pressa ner arbetslösheten i denna grupp sedan dess.

– Arbetslösheten har minskat betydligt sedan vi startade Ungdomskontoret, sedan är det inte hela förklaringen men en betydande del så det har fallit väldigt väl ut, bedömer Inger Schroeder som tror att verksamheten fortsatt kommer att fungera väl även efter flytten.

– Ja, vi har arbetat ihop oss såpass bra och ser vinsterna med att jobba tillsammans på detta sätt. Sedan har varje sak sin tid, det var en bra start för att hitta samarbetsmetoder och nu ska det inte vara lokalerna som är avgörande.

Det är ännu inte klart hur man kommer att lägga upp verksamheten rent lokalmässigt på Hospitalsgatan eller hur flytten kommer att arrangeras.

– Det är för tidigt att säga det. Nu kommer medarbetare och chefer på Ungdomskontoret att titta på hur det ska se ut framöver, det är ett arbete som är igångsatt, säger Inger Schroeder.

Även från kommunens sida tror man att det ska gå att upprätthålla kvaliteten på Ungdomskontorets verksamhet.

– Tack vare dom tre år vi arbetat tillsammans på ungdomskontoret har vi mycket konkret som vi kan samarbeta kring oavsett fysisk placering, säger Pernilla Ljung, kontorschef på arbetsmarknad- och vuxenutbildningskontoret i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa