Kanalbolag ser nu framåt

Ingenstans i Sverige har det investerats så mycket pengar på Göta Kanal de senaste åren som i Söderköping: över 140 miljoner i renoveringskostnader.

7 februari 2019 16:00

Det var efter ett ras av kanalbanken vid Duvkullen nedre i mars 2014 som en förstudie gjordes som visade på ett akut behov av omfattande (och dyra) renoveringar av Göta kanal – inte minst på Söderköpingssidan där marken består av djup lera som lett till instabilitet.

Göta kanalbolag AB sjösatte då det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 som drog igång längs med hela kanalen och beräknas kosta en halv miljard kronor. Totalt har 88 större projekt påbörjats eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0.

– Det är så pass stora projekt att det krävs minutiös planering och nära samarbete med våra entreprenörer för att vi ska klara tidplanerna tills Göta kanal öppnar för båtar igen den 2 maj 2019, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Nu visar det sig att av alla kommuner i Sverige som berörs av Göta kanal är arbetena i Söderköping klart dyrast.

–Totalt har vi investerat över 140 miljoner kronor i Söderköpings kommun sedan 2015, säger Roger Altsäter.

Detta kan jämföras med de totala investeringarna på Göta kanals sträckning genom Norrköpings och Linköpings kommuner som ligger på 100 miljoner vardera. Orsaken till den höga kostnaden när det gäller Söderköpingssträckan är just de dåliga markförhållandena som inneburit att man varit tvungen att påla och på andra sätt förstärka kanalbanken på många platser i Söderköpings kommun. Man har också tätat slussen i Kanalhamnen samt genomfört arbeten på flera platser.

Just nu pågår exempelvis det största arbetet av dem alla som startade redan förra vintern där man i princip bygger upp en helt ny kanalbank på en sträcka av uppåt en halvmil. Göta Kanalbolag AB räknar med att hinna klart med den sista etappen till 2 maj när kanalen ska öppna enligt plan.

– Renoveringen av sträckan sträckan Tegelbruket – Mem som påbörjades förra vintern kommer att bli helt färdig till kanalsäsongen 2019. Detta trots att det på grund av ett överklagande kom igång sent, säger Roger Altsäter.

Nu när renoveringarna närmar sig sitt slut och kanalen är i bättre skick än på mycket länge har kanalbolaget höga ambitioner för framtiden.

– Göta kanal är ett mycket starkt varumärke som associeras med allt från en lugn båtsemester och klassiska filmer, till ett exotiskt resmål för internationella besökare och researrangörer, säger Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på Göta kanalbolag i pressmeddelandet.

– Vi har en kunddriven utveckling och jobbar ständigt med att utveckla destinationens attraktionskraft. Genom insikt i vad som är attraktivt för våra gäster får vi också bättre verktyg för att utveckla destinationen. Vi har idag 3 miljoner besökare årligen och vår vision är att bli Sveriges attraktivaste besöksmål 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa