Hon vill motverka parallellsamhällen

29 april 2019 15:00

Liberalerna i Östergötland har hållit årsmöte i pingstkyrkans lokaler i Motala med ett 70-tal deltagare, varav 57 var ombud. Årsmötestalare var riksdagsledamoten Allan Widman, Malmö. Som profilerad försvarspolitiker och även som en av partiets ledande EU-kandidater kretsade talet mycket kring hur Sveriges försvar måste stärkas tillsammans med EU och NATO. Även liberalernas många förslag på miljöområdet berördes, bl a en gemensam koldioxidskatt i EU och en avvecklingsplan för kolkraften i EU.

Maths Andersson ledde årsmötesförhandlingarna och Jan Fallsvik noterade besluten, båda från Motala. Till ny ordförande för Förbundet för liberalerna i Östergötland valdes riksdagsledamoten Juno Blom, Norrköping. Hon sade i sitt installationstal bl a att hon vill ge mer frihet genom staten till dem som har minst frihet, bl a genom att fortsätta sitt arbete mot hedersrelaterat våld och motverka parallellsamhällen. Som vice ordförande valdes Margareta Fallsvik, Motala.

Till övriga ledamöter i Förbundet valdes: Alexander Höglund, Norrköping, Monika Broman, Linköping, Anders Byström, Åtvidaberg, Britt-Marie Hamnevik Söderberg, Finspång, Inga-lill Östlund, Söderköping, Tobias Josefsson, Mjölby, Martin Lidegran, Ödeshög och Johan Henriksson, Kinda. Från Liberala kvinnor adjungerades Gunilla Almesåker, Linköping och från Liberala ungdomsförbundet Emil Scapaticci, Motala.

Som ordförande i valberedningen omvaldes Anita Jernberger, Norrköping. Som ombud till partirådet valdes Juno Blom och Tobias Josefsson. Som ombud till landsmötet i Västerås den 15-17 november valdes Juno Blom, Norrköping, Åsa Wennergren, Linköping, Kenneth Söderman, Motala, Tobias Josefsson, Mjölby, Inga-lill Östlund, Söderköping, Alexander Höglund, Norrköping och Mikael Wallin, Finspång.

Följande sidoorganisationer till Liberalerna informerade om sin verksamhet och hade

även informationsmaterial på årsmötet: Liberala kvinnor, Liberala ungdomsförbundet, Liberala seniorer, Gröna liberaler, Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK, samt även Studieförbundet Vuxenskolan och SPF Seniorer.

Avgående ordförande i Förbundet Lars Karlsson, Kinda, avtackades särskilt med blommor och en båtresa på Vättern. Övriga avgående ledamöter i Förbundet som avtackades var Kjell Fransson, Motala, Martin Klerung, Ödeshög, Susanna Makstin, Vadstena och Rickard Weibull, Ydre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Fransson, referent