Hit planerar kommunen en ny båtlinje

Krokek kan få nya bostäder och en båtförbindelse in till Norrköping ska också utredas, men det lär ta ett tag.

20 december 2017 11:55

Det finns ett förslag om att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att det ska tas fram en fördjupning till översiktplanen för Krokek och Strömsfors.

I den nya översiktsplanen för landsbygden, som antogs nyligen, pekas Krokek ut som en prioriterad utvecklingsort. Sandviken pekas särskilt ut som intressant att utreda för kompletterande bostadsbebyggelse och för en utveckling av besöksnäringen.

Men det är inte utan komplikationer.

Till exempel infördes bevattningsförbud i Kolmården i somras på grund av låga grundvattennivåer. Det finns också områden med risk för ras eller skred. Det är faktorer som måste vägas in i planarbetet.

En studie av trafiken är redan på gång i ett samarbete mellan bland andra Trafikverket, kommunen och ÖstgötaTrafiken. Den så kallade åtgärdsvalsstudien ska utreda alla trafikslag för att se hur framkomligheten och trafiksäkerheten ska förbättras genom Krokek. Passagerartrafik med båt på Bråviken ingår också.

– Det skulle vara så himla kul om vi kan få till det, säger Johan Mases, som är processansvarig för översiktsplanering.

Det skulle vara ett sätt att stärka kommunen som upplevelseort och det skulle kunna underlätta arbetspendling också. Många som bor i Krokek arbetar inne i Norrköping.

Innan en fördjupning av översiktplanen så småningom kanske kan klubbas kommer allmänheten och till exempel myndigheter som länsstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vid två olika tillfällen. Om tidigast ett par år kan det finnas ett beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa