Hamnen ska få en ny kaj

Två och en halv miljoner kubikmeter muddermassor från Pampushamnen får dumpas i det inre av Bråviken.

14 augusti 1918 15:35

Det har Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelat i en dom. För Norrköpings hamn betyder det att grävandet och schaktandet av lera och annat bottenslam i Pampushamnen kan komma igång under nästa år.

För Norrköpings kommun innebär domen att ännu en pusselbit i planeringen av det nya bostadsområdet i Inre hamnen fallit på plats.

När hamnverksamheten flyttas ut från mer centrala delar av Norrköping blir också logistiken för farygstrafiken lättare och bättre, enligt ansökan om utbyggnaden av Pampushamnen. Den aktuella delen av hamnen ska få en ny kaj och grävas ut till som mest drygt 14 meters djup. Det kan bli aktuellt att dumpa upp till 2 500 000 kubikmeter muddringsmassor nordost om Esterön, i samma område som omkring tre miljoner kubikmeter muddermassor lades när inseglingsrännan till hamnen breddades och fördjupades för knappt tio år sedan.

Då liksom nu oroade sig boende längs Kolmårdsstranden över konsekvenserna av att massorna lagrades så nära deras fastigheter. Domen om muddringen i Pampushamnen överklagades till Mark- och miljööverdomstolens av Stenbäcken-Torskärs Vägförening. Men Mark- och miljööverdomstolen beslutade i juli i år att inte pröva beslutet på nytt.

Enligt domen måste muddringen och dumpningen av massorna vara genomförd inom fem år. Norrköpings hamn planerar att påbörja arbetet under nästa år för att ta den utbyggda delen av Pampushamnen i drift i slutet av 2023.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa