De vill stoppa vindkraftsplanerna

Idag onsdag samlas politiker, tjänstemän och företagare tillsammans med experter på vindkraft till ett seminarium om konfliktlösning i samband med byggen av vindkraft. Högaktuellt – för nu växer motståndet mot planerna på en vindpark på Vikbolandet.

10 april 2018 07:00

Norrköping ligger i bottenligan när det gäller vindkraft. Trots ambitioner och storslagna planer från både politiker och företagare har det hittills bara byggts ett enda vindkraftverk inom kommunens gränser. Det var 2011 som en privatperson reste ett verk på sin gård.

Efter det har planer på vindparker i både Marviken och Kolmården skrinlagts.

Nu hoppas politiker och andra intressenter på nytt – nu på en vindkraftpark med tolv verk på Vikbolandet. De ska vara maximalt 200 meter höga enligt ansökan som är på väg till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation så snart kommunfullmäktige i Norrköping säger ja, vilket är mycket troligt att de gör. Men det finns både kommuninnevånare och fritidsboende som absolut vill stoppa planerna.

Bland motståndarna till en vindkraftpark finns Mona Krieg som bor i ett rött hus i Myckelsätter ett par kilometer väster om Mauritsberg. Ett av de tolv vindkraftverken ska enligt ansökan om miljötillståndet byggas några hundra meter från hennes hus.

– Jag kommer att drabbas både av ljud och skuggor från verket, säger hon och pekar på telemasten i skogen på andra sidan grusvägen.

– Den är 40 meter hög. Tänk dig den flera gånger om, så högt blir det.

Hon och grannarna jämför med 190 meter höga Turning Torso i Malmö för att ge en bild av hur högt 200 meter egentligen är.

Mona Krieg har, utifrån vindkraftsbolagets egna uppgifter i ansökan, räknat ut att hennes hus kommer att skuggas av vindkraftverket närmare 11 timmar och 21 minuter per dygn under april och maj liksom under augusti och september.

– Det är nästan två och en halv timme mer än vad som är tillåtet.

Flera av dem som har lämnat synpunkter på ansökan oroar sig just över hur de kan komma att påverkas av störningar från lågfrekventa ljud och fladdrande skuggor. Kritik riktas mot brist på inventering av djurlivet, fåglar likaväl som fladdermöss och hur beräkningarna av bullerzonerna gjorts. Och så går det inte att komma ifrån att de flesta känner det som att delägarna i Vikboland Vind vill smyga igenom etableringen av vindparken. Även om samråd genomförts har inte informationen om dem nått fram.

– Många av dem som inte bor här permanent har inte fått inbjudan, själva fick vi en lapp i brevlådan till vårt sommarhus, säger Andreas Arenander, fritidsboende i Färjestaden.

Enligt ansökan ska de tolv vindkraftverken placeras i grupper mellan Skenäs i väster till Jonsberg i öster, alla med närhet till den befintliga kraftledningen som löper genom landskapet och ställverket vid Marvikens nedlagda kraftstation.

Det är flera bofasta och fritidsboende längs den sträckan som vill stoppa de planerade vindkraftverken, men de flesta protesterna kommer från boende runt de tre verken vid Skenäs.

– Vi är inte alls emot vindkraft. Men vindkraftsverken ska inte placeras så att de stör människor, djur och natur, säger Stefan von Schéele Frejd som bor några kilometer från Myckelsäter i Färjestaden.

– Här är alldeles tyst, man hör fåglarna, inte mycket mer. Ett vindkraftverk som teoretiskt sett har en ljudnivå på 40 decibel kommer att störa både oss människor och djurlivet.

Som på beställning svävar en havsörn in på låg höjd över skogen intill Mona Kriegs hus. Stefan von Schéele Frejd skrattar lite och säger med en nick mot havsörnen att de som vill bygga vindkraftverken, de tror inte havsörnen finns här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa