De tittar 3 000 år tillbaka i tiden

Byggandet av Ostlänken innebär inte bara spårdragning. Vissa områden är historiskt intressanta och känsliga.

15 september 2018 15:00

Därför är det viktigt att man gör arkeologiska undersökningar. Och det sker i dagarna vid Resebro mosse, inte långt från Löfstad slott. Här ska man skapa arbetsyta för att bygga Ostlänken, och trafikplatsen i närheten ska eventuellt byggas om. Då måste området först undersökas.

– Speciellt detta område är intressant. På 30-talet hittades ett bronssvärd här, förmodligen från 1000-talet innan Kristus. Alltså drygt 3 000 år gammalt och från mellersta bronsåldern, säger Trafikverkets kulturmiljöspecialist Magnus Djerfsten vid platsen bara ett stenkast från E4:an.

Svärdet, som i dag finns på Historiska Museet, hade lagts ned i den grunda sjö som då fanns här.

– På bronsåldern var man förtjust i att offra saker, speciellt i vattendrag och mossar. Men vi ska ha extrem tur om vi hittar ett svärd igen, säger Magnus.

I första hand vill man undersöka hur miljön här såg ut för cirka 3 000 år sedan. De använder en så kallad georadar, som kan kartlägga hur det ser ut några meter under marken. Den fungerar ungefär som ett ekolod. Signalerna som sänds ner i marken kommer tillbaka och ger en bild av hur det ser ut. Man kan främst spåra infrastruktur som diken, gravar och olika byggnationer. Radarn kan söka av cirka 50 000 kvadratmeter per dag.

– Vi vet att det har funnits bro här över ån, det var en medeltidsväg som gick till Linköping. Vissa delar av vägen finns kvar, men den är svår att se. Vi vill gärna hitta mer av den, säger Magnus.

Rena objekt går i princip inte att hitta med georadar, så man använder även metalldetektorer.

– Att göra utgrävningar är att leta efter en nål i en höstack. Oftast är det jordbrukare som av en ren slump hittar objekt. Det är sällan arkeologer gör det.

Så förutom georadar och detektorer ska de även arbeta med klassisk arkeologi, det vill säga gräva upp en stor del av området. Det kommer att ta cirka två veckor.

– Det här var en stor mosse tidigare, så det är ett omfattande område att undersöka.

Magnus hoppas även få se rester av båtar, och spår från fiskeverksamhet.

– Däremot är det tveksamt om vi hittar bostäder. Snarare aktivitetsytor, som olika mötesplatser.

Ostlänken ska stå färdig mellan 2033 och 2035. Totalt handlar Ostlänkenprojektet om 16 mil ny höghastighetsjärnväg, cirka 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Beräknad kostnad är 54 miljarder kronor, vilket blir cirka 3,5 miljarder per mil.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Calle Slättengren