Tillsammans med flera av sina grannar vill han stoppa de långt gångna planerna på ett logistikcenter i Klinga.

De är alla ägare till röda villor med vita knutar och de ser framför sig hur deras hem inringas av industribyggnader. Redan nu har mindre grå och svarta industribyggnader nedanför hans altan byggts upp. Där familjerna tidigare kunnat se kilometerlångt över åkrar och viltvatten planeras för logistikbyggnader i olika storlekar.

– Vi har gjort klart att vi kommer att överklaga i alla instanser, säger Henrik Andersson som är en av initiativtagarna till gruppen Samverkan Klinga, en grupp som noga följer varje beslut Norrköpings kommun fattar kring utbyggnaden av Klinga som logistikcentrum.

Artikelbild

| Grannarna i Klinga har gått samman för att protestera mot att åkrar och skog ska förvandlas till ett industriområde. Från vänster Michael Sällberg, Jerney Kovac, Henrik Andersson med dottern Alice och Jennie Lundqvist.

I våras fick Klingaborna veta att en lagerlokal för e-handelsföretag, lika stor som Stadiumlagret i Ingelsta, skulle byggas inte långt från deras tomtgränser. Det är Almroths som vill skapa ett logistikkluster i lagerbyggnaden som ska byggas av det nybildade företaget Norrköping logistikfastigheter AB.

Målet är att samla fler än hundra e-handlare lager på en och samma plats.

Det var när planerna blev kända som Klingaborna bildade gruppen Samverkan Klinga. De har bjudit in samtliga partiers företrädare, skrivit ned sina synpunkter i ett brev till kommunen och söker hela tiden efter vägar som kan stoppa ett logistikcenter utanför deras hus.

– Vi förstår vikten av att skapa nya arbetstillfällen och etableringar. Men vi anser att det bör ske på annan plats där inte jordbruksmark förstörs för all framtid, skyddsvärd skog skövlas och kulturområden försvinner. Man har inte tänkt på att det bor människor här.

– Det är som att vi inte existerar när man bestämmer sig för att flytta ut verksamhet hit som inte passar inne i staden på grund av buller och annat.

Just buller räknar de med att drabbas av om lagren byggs och lastbilar kommer att köra fram och tillbaka 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

– Enligt förslag vill de leda in trafiken på Skalles väg. Den är i dag sex, sju meter bred och det finns inte utrymme att bredda den utan att tvingas lösa in mark av de företag som redan etablerat sig längs vägen, menar grannarna i Klinga.

De tycker att det vore bättre att exploatera markområden längs E4 i riktning mot Linköping i stället. Det skulle betyda mindre skada att använda mark som inte odlas eller där det inte finns bebyggelse i dag.