I fjol ökade Norrköping Airport passagerarantalet till 118 000. Det är en ökning med 13 procent mot föregående år, cirka 104 000 stycken, och den tredje största ökningen bland landets 38 flygplatser.

Det som vid sidan av passagerarflyget stod för den största ökningen är det så kallade nyttoflyget, framförallt brand- och ambulansflyget. De ökade med 260 procent.

– Ambulansflyget gör 20 till 30 turer varje månad och det kan handla om allt från akuta patienttransporter, organdonationer till akuta operationer eller radioaktivt material till röntgenutrustning, säger Norrköping Airports vd Ola Matsson i ett pressmeddelande.

Brandflyget från Norrköping upptäckte cirka 40 mindre bränder i Östergötland som inte utvecklades till större skogsbränder.

Även antalet landningar ökade under 2018 med tio procent till drygt 4 600 stycken. Taxiflyget växte med 45 procent. Skolflyg, militärflyg och privatflyget låg på något högre nivåer än 2017.

– Vi är naturligtvis väldigt nöjda med att trafiken ökat så pass mycket i ett annars tufft flygsverige. Enda smolket i bägaren för vår del är att fraktflyget minskar en del, men det är trots allt bara en marginell del av vår verksamhet, säger Ola Matsson i pressmeddelandet.

Inrikestrafiken i Sverige under 2018 tappade en halv miljon passagerare medan utrikestrafiken ökade något.