Därför gick jobbet till spanska företaget

Den spanska entreprenören Rover var det företag som lade lägst bud och vann upphandlingen. Ostlänkens dåvarande inköpschef ser inga konstigheter i processen.

6 juli 2019 07:00

Hur gick det egentligen till då det spanska familjeföretaget fick uppdraget med Kardonbanan för snart två år sedan?

Trafikverket annonserade upphandlingen av mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan i april 2017. Kostnaden beräknades till 300 miljoner. Sex bolag var intresserade. Av dessa var fyra svenska byggföretag: NCC, Peab, Skanska och Implenia. De lade bud på mellan ungefär 280 och 380 miljoner kronor. De två andra företagen: spanska Rover Alcisa och Comsa Sau stack ut genom att lägga både det högsta och det lägsta budet. Comsa Sau föreslog drygt 428 miljoner kronor, Rover 271 miljoner.

Johan Sundin, dåvarande inköpschef på Ostlänken och handläggare för upphandlingen, såg ingenting konstigt med de olika prisförslagen.

– Rovers anbud var inte anmärkningsvärt lågt, Skanskas var bara tre procent högre och det är väldigt lite för ett sådant här stort jobb. Snarare var det andra spanska företagets pris anmärkningsvärt högt, säger han.

Rover behövde inte redovisa hur de skulle kunna genomföra arbetet billigare, säger han vidare.

– Man kan ju göra olika marknadsmässiga bedömningar.

Företaget levde också upp till de krav som ställts. Bland annat skulle de ha en omsättning på minst 150 miljoner kronor det senaste verksamhetsåret, vilket de uppfyllde med råge, enligt Johan Sundin.

– Rover omsatte 700 miljoner år 2016 enligt ett intyg vi fick från banken.

Företaget skulle också ha svensktalande personal på plats samt ha genomfört minst ett liknande projekt.

– Och vi fick intyg från motsvarande spanska banverket om ett järnvägsprojekt om 230 miljoner kronor slutfört i Spanien år 2015, säger Johan Sundin.

Det togs ingen hänsyn till ifall det skulle vara svårare för Rover att som spanskt företag få tag på underleverantörer på den svenska marknaden. Enligt de lagar som styr all offentlig upphandling finns nämligen ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet.

– Vi hade heller ingen anledning att tro att det skulle vara svårare för dem än för någon annan. Vi tipsade även Rover om Östsvenska handelskammaren som kan förmedla kontakter med underleverantörer och de träffades också, säger Johan Sundin, som inte ser några brister med upphandlingen:

– De andra anbudsgivarna har heller inte klagat eller begärt överprövning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sarah Olsson

Ämnen du kan följa