Bolaget tror på snabbtågen

SJ är övertygade om att höghastighetstågen behövs i Sverige. Att inte satsa skulle hämma Sveriges utveckling.

2 december 2016 09:30

SJ har blivit 160 år som företag. I samband med det har man presenterat sin framtidsstrategi. I den finns höghastighetstågen med som en viktig del. Pär Helgesson driver SJ:s arbete med höghastighetstågen. Han är övertygad om att Sverige behöver göra satsningen. Han säger flera gånger att kapacitetsgränsen redan är nådd.

– Rikspolitikerna verkar inte vara helt överens. Det ska bli spännande att se vart det tar vägen. Men både lokal- och regionpolitiker tror på en satsning på höghastighetstågen. Vi inom SJ tror att satsningen behövs för att klara framtidens pendling. Sverige växer. Snart är vi tio miljoner invånare och 2035 är vi tolv miljoner som bor i Sverige enligt prognoser från SCB. Ska vi lösa transporterna måste järnvägsnätet utvecklas, säger han.

Vinster för samhället

Pär Helgesson är övertygad om att en höghastighetsbana också är viktig för att Sverige ska fortsätta att utvecklas som nation. Alternativet att bara utöka spårkapaciteten ser han som defensivt och möjligen som något som kan göra att Sverige bibehåller sina position. Att inte göra något är inget alternativ.

– Ofta underskattas de samhällsekonomiska vinsterna vid stora infrastruktursatsningar. Det har vi sett tidigare. Som när Öresundsbron byggdes. Den skulle bli väldigt kostsam. Men nu ser vi att den varit oerhört viktig och drivit regionens utveckling. Jag tror att man måste ha med det här mycket mer i beräkningarna, säger han.

Många skulle gynnas

I satsningen på höghastighetståg talas det om effekterna för de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men för Pär Helgesson är det viktigt att inte bara delsträckor blir anpassade för höghastighetståg. Han menar att det finns poänger med att binda samman hela nätet.

– Det skulle skapa arbetsmarknadsregioner som är betydligt större där fler har möjlighet att pendla på betydligt rimligare restider. Det skulle självklart gynna tillväxten i en region som Östergötland att det också går att nå Göteborg och Malmö mycket snabbare än i dag, säger han.

Stora investeringar

SJ förbereder sig för att beställa upp mot 30 nya tåg. Det är en investering på tio miljarder kronor. Att politikerna inte har bestämt sig hämmar dock inte bolaget, säger Pär Helgesson.

– Sverige måste göra ett vägval. Det är fullt på spåren i dag och ska vi klara transporterna måste ett klokt beslut tas. Och fortfarande är järnväg oöverträffat när det gäller att transportera stora volymer människor. Dessutom har vi ett klimatmål som ska uppnås. Det är mycket som talar för höghastighetståg. Bara man inte undervärderar de samhällsekonomiska vinsterna, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!