Allt färre unga är arbetslösa

Allt fler är långtidsarbetslösa i Norrköping. Samtidigt fortsätter ungdomsarbetslösheten att sjunka.

13 november 2017 18:00

I Arbetsförmedlingens statistik för oktober finns både positiva och negativa siffror. Den totala arbetslösheten i Norrköping har sjunkit jämfört med oktober 2016. Men fortfarande har kommunen länets högsta arbetslöshet där 12 procent är utan jobb.

Samtidigt visar också siffrorna att personer som varit arbetslösa längre än sex månader blir allt fler. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 1200 fler långtidsarbetslösa i länet. Norrköping står för nästan hälften av den ökningen. Det var nästan 600 fler långtidsarbetslösa i oktober i år jämfört med samma månad förra året i Norrköping.

– Det här oroar förstås. Men samtidigt hoppas vi mycket på extratjänster. Det riktar sig mot gruppen långtidsarbetslösa och där har kommunerna varit väldigt bra med att ta fram tjänster, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef för Norrköping/Söderköping/Finspång/Valdemarsvik.

Statistiken visar också på en stark ökning av extratjänster. Extratjänster är i korthet ett stöd från staten där kommuner eller föreningar får lönen betald om en långtidsarbetslös eller nyanländ flykting anställs. Sammanlagt är det 250 personer fler i länet som fått denna typ av anställning i oktober i år jämfört med förra året. Sammanlagt är numera 335 personer i denna insats i länet. Norrköping ligger i topp i den här statistiken med sammanlagt 112 extratjänster. Det är en tredjedel av alla i hela länet.

En positiv trend i statistiken är att ungdomsarbetslösheten minskar i länet. Enligt Arbetsförmedlingen sjunker arbetslösheten i åldern 18-24 år i nästan alla kommuner i länet. Störst minskning har Valdemarsvik. Där var 5,4 procentenheter färre unga utan arbete.

– Det här är bra. Och samtidigt fortsätter varslen att vara få. Jag hoppas att konjunkturen fortsätter att vara god så att fler unga kan komma in på arbetsmarknaden, säger Inger Schroeder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa