All anledning att se glada ut

Allt fler elever på Norrköpings kommunala gymnasieskolor tar studenten efter tre år. Samtidigt ökar betygspoängen.

– Det är ett skönt kvitto på ett målmedvetet arbete när nu även gymnasiebetygen går i positiv riktning, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

6 april 2019 17:00

Det visar siffror i en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Medan andra kommunala gymnasieskolor i kommuner jämförbara med Norrköpings storlek minskar i antalet godkända elever inom tre år, ökar antalet alltså här. Mellan 2017 och 2018 från 59 till 61 procent. Detta är dock under rikssnittet, på 65 procent, men ändå något bättre om man kikar på förväntningen utifrån kommunens elevsammansättning där kön, andel nyanlända, föräldrars utbildnings- och inkomstnivå samt ekonomiskt bistånd räknas in.

Man kan även se tjejer ligger fortsatt betydligt högre än killar resultatmässigt. Det förklarar Claes Göransson, verksamhetschef för gymnasieskolan, så här:

– Att pojkarnas resultat är lägre hänger delvis ihop med att vi har förhållandevis många pojkar på yrkesprogram och där är den genomsnittliga betygspoängen generellt sett lägre.

Andelen elever som når grundläggande behörighet till högre studier inom tre år har ökat påtagligt mellan 2017 och 2018 för elever inom Norrköpings kommunala gymnasieskolor. Även här är flickornas ökning större, från 52,5 procent till 58,4 procent jämfört med pojkarnas, från 32,8 procent till 35,5 procent. Ökningen gäller främst högskoleförberedande program. Den genomsnittliga betygspoängen för Norrköpings kommunala gymnasieelever har ökat från 2017 till 2018 både för högskoleförberedande program, från 13,8 till 14,5, och för yrkesprogram, från 12,5 till 13,0.

Sammantaget är denna ökning 0,5 poäng större än kommungruppens och rikets ovägda medel, vilket innebär att Norrköping här har en mer positiv trend. Flickornas genomsnittliga betygspoäng har ökat betydligt mer än pojkarnas och ligger nu på 14,8 jämfört med pojkarnas 13,1.

– Det är ett skönt kvitto på ett målmedvetet arbete när nu även gymnasiebetygen går i positiv riktning. Det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av undervisningen ger resultat och det visar att vi är på rätt väg, även om vi inte slår oss till ro, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa