Nordea: Vi är tillbaka på banan

Storbanken Nordeas aktie rusade med 7,0 procent efter bokslutet för 2019. Vinsten lyfter oväntat mycket främst tack vare lägre kostnader.

Vi är tillbaka på banan, vi har vänt utvecklingen, säger vd Frank Vang-Jensen på en telefonkonferens.

6 februari 2020 06:35

Nordea har börjat verkställa den nya affärsplanen, som lades fram på en kapitalmarknadsdag i oktober i fjol. Siktet är inställt på en effektivare bank, med lägre kostnader och allt mer av verksamheten digitaliserad, enligt Frank Vang-Jensen, som tog över som koncernchef och vd efter Casper von Koskull så sent som i september.

Vi utmanar alla processer, hur vi gör saker, antalet produkter, hur vi träffar kunder, hur mycket vi reser och så vidare. Och så handlar det förstås om antalet medarbetare i banken, säger Vang-Jensen till TT.
Arbetet med affärsplanen fortskrider enligt plan, tillägger han.

"Ser lovande signaler"

Siktet är inställt på att omvandla Nordea till en bank med en avkastning på eget kapital på 10 procent till 2022. Och det är en bit kvar. Under fjärde kvartalet blev avkastningen, justerad för jämförelsestörande poster, 7,6 procent – upp från 6,7 procent ett år tidigare.

Vi ser lovande signaler i fjärde kvartalet och vi kommer att fortsätta detta arbete, säger Vang-Jensen.

Samtidigt som kostnaderna sjunker har trenden vänt uppåt på intäktssidan. Högre affärsaktivitet, bland annat på den svenska bolånemarknaden, ligger bakom det enligt Nordea-chefen.

Och om du tittar på mindre och mellanstora företag har vi också en bra utveckling, säger han.

Nordeas styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna på 0:40 euro per aktie, mot 0:69 euro ett år tidigare. Den sänkta utdelningen ligger i linje med vad bankledningen flaggat för och innebär att banken nu börjar samla på sig en ganska stor kapitalbuffert.

"För tidigt att säga"

Bankens kapitaltäckning ligger 3,20 procentenheter högre än den nivå som myndigheterna kräver, enligt balansräkningen. Det motsvarar 4,8 miljarder euro eller drygt 50 miljarder kronor.

Nivån kan jämföras med Nordeas målsättning att ha en buffert på 1,50–2,00 procentenheter i buffert.

Om detta ska gå till fler förvärv eller utdelning är inte avgjort ännu. Bankens utdelningskvot är satt till 60-70 procent av vinsten. Detta ska kombineras med löpande utvärderingar av möjligheten att återköpa aktier för att skifta ut överskottskapital till ägarna, skriver banken i bokslutet.

En dryg tiondel av kapitalbufferten som nu finns ska täcka kostnaderna för Nordeas förvärv av den franska storbanken Société Générales nordiska bolag SG Finans för 575 miljoner euro. En liten del kommer även behövas för att täcka höjda buffertkrav i Danmark.

Sedan får vi se när året har gått om det har lönat sig att växa och använda kapitalet eller om vi har så mycket kapital att vi ska börja överväga återköp. Men det är för tidigt att säga, säger Vang-Jensen.
Fakta: Nordeas rapport i korthet

Nordeas rörelseresultat för fjärde kvartalet i fjol blev 1 013 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 10,7 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 705 miljoner euro motsvarande period året före.

Vinsten var högre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på cirka 990 miljoner euro, enligt en sammanställning gjord av marknadsdataföretaget Refinitiv.

Räntenettot, vad banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, sjönk till 1 108 miljoner euro under kvartalet, från 1 142 miljoner euro ett år tidigare. Kreditförlusterna ökade samtidigt kraftigt till 102 miljoner euro, från 30 miljoner euro.

Det så kallade provisionsnettot, det banken drar in på avgifter och provision, lyfte med 8 procent till 775 miljoner euro, mot 720 miljoner ett år tidigare.

De totala rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet i fjol föll 15 procent till 1 179 miljoner euro, vilket kan jämföras med 1 384 miljoner euro ett år tidigare.

Nordeas avkastning på eget kapital nådde dock inte upp till målet på över 10 procent, som Nordea siktar på till 2022. Justerat för jämförelsestörande poster steg avkastningen till 7,6 procent mot 6,7 procent ett år tidigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT