Ekonomi Andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka, om än svagt, visar Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2019.

Andelen uppgår enligt årets upplaga av Kvinnoindex till rekordhöga 34 procent. Men ökningen är marginell. Andelen i motsvarande index från i fjol låg på 33,9 procent.

Kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökar också svagt till 24 procent, mot 23,2 procent ett år tidigare.

"För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens styrelseordförande en kvinna", skriver Andra AP-fonden i ett pressmeddelande.

Andra AP-fonden har tillsammans med Nordic Investor Services kartlagt andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag sedan 2003.