Verksamhetschefen slutar sitt jobb

Verksamhetschefen på gata och park, Jan Sundström, slutar sitt jobb. Det sker med omedelbar verkan.

29 april 2017 14:50

MVT har i flera artiklar berättat om problemen på den kommunala förvaltningen gata och park. Som chef har Jan Sundström fått mycket kritik. Flera har uttryckt lågt förtroende för honom. Nu meddelar Jan Sundström att han avgår från sin tjänst som verksamhetschef. Avgången sker med omedelbar verkan.

I ett kortfattat mejl skriver han: "Jag och Fredrik Feldt har kommit överens om att jag avslutar mitt uppdrag i Motala kommun i dag (läs fredag). Fredrik har meddelat att han själv tills vidare går in som t.f verksamhetschef för Gata & Park" Vi har sökt Jan Sundström och Fredrik Feldt för ytterligare kommentar. Jan Sundström meddelar kortfattat att han inte har något mer att tillägga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa