Strulande gupp stänger Storgatan

Storgatan återinvigdes 2015 efter en stor ombyggnation. Men nu måste vägen tillfälligt stängas igen. Orsaken är att ett farthinder satt sig och måste göras om.

19 april 1917 11:43

2014-2015 genomförde kommun en omfattande ombyggation av Storgatan. Vägen smalnades av och nya planeringar tillkom.Själva ombyggnationen var dock ett omfattande ingrepp i trafikmiljön och väckte reaktioner både hos Motalabor och näringsidkare längs gatan.

Nu stänger kommunen åter av trafiken på en del av Storgatan, på sträckan Luxorgatan och Lyckornas centrum. Avstängningen gäller onsdag och torsdag. Genomfartstrafiken leds om via Luxorgatan-Medevivägen-Norrängsgatan. Anledningen är att ett gupp i närheten av rondellen vid Luxor satt sig och helt måste byggas om.

– När man bygger traditionellt med gatsten, grus och sand så blir det sättningar och det sjunker. Därför måste vi göra om det. Nu ska vi istället sätta dit ett färdigt gupp av betong som inte kommer att sjunka, säger verksamhetschef Jan Sundström.

Det är bara tre år sedan vägen byggdes om, ska det inte hålla längre än så?

– Det är en smal väg och all trafik kör på exakt samma ställe. Då blir det så här, det går inte att undvika. Jag är inte expert på gupp, men i de flesta fall blir det så här efter några år, säger Jan Sundström.

Det här innebär ändå att Motalaborna på kort tid får betala två gånger för samma gupp. Vad tänker du om det?

– Så är det med allt som slits och går sönder, säger Jan Sundström.

Att man inte direkt använde en annan teknik med fartgupp som inte sjunker förklarar han med att den tekniken inte fanns för tre år sedan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa