Stopp för husplaner vid hamnen

Planarbetet med ett nytt bostadshus på hamnparkeringen är pausat. Frågorna om trafiken, parkeringar och evenemangen måste lösas först.

6 februari 2018 07:00

Planerna på att bygga ett flerbostadshus på delar av hamnparkeringen har väckt en rad reaktioner. Synpunkterna var också många när kommunen i höstas bjöd in till ett samrådsmöte för att presentera det underlag man fått fram till en ny detaljplan för området. På mötet framkom ett antal frågetecken som bedöms så stora att arbetet för tillfället pausats i väntan på att kommunens tjänstemän ska hitta lösningar.

– Det handlar om trafiken, parkeringar och var evenemang som Vätternrundan ska ligga framöver. Det är frågor som måste lösas i ett större perspektiv, säger planchef Lena Petersson Forsberg.

När det gäller parkeringsplatser beräknas cirka 60-70 p-platser försvinna vid bygget av bostadshuset. Eftersom man också planerar att bebygga andra centrala parkeringsytor som Buntmakaren vid Systembolaget och Linden som ska bli Coopbutik pågår en utredning om var bilisterna framöver ska ställa sina fordon.

– Det är en viktig fråga och ett exempel på hur vi behöver se på helheten. Att hitta lösningar för parkeringarna i centrum har också hög relevans för Lalandiaprojektet, säger Lena Petersson Forsberg.

Vad gäller trafiken i hamnområdet behöver man hitta en lösning där turistbussar även sedan bostadshuset byggts kan komma ner i hamnen, vända och lasta ur.

Den sista pusselbiten som behöver lösas innan planarbetet kan återupptas gäller de stora evenemang, bland annat Vätternrundan, som hållits på hamnparkeringen. En del av parkeringen blir kvar, men frågan är hur kommunen ska ersätta de evenemangsytor som försvinner.

– Den frågan är också en del av förstudien som ska titta på hur Stora torget ska förändras, säger Lena Petersson Forsberg.

Vätternrundans arrangemang på hamnparkeringen har stundom väckt reaktioner och röster har höjts för att flytta evenemanget från centrum. Men sådana planer finns inte enligt Lena Petersson Forsberg.

– Vi tittar på att ordna andra centrala ytor. Det är inte aktuellt att de skulle flytta ut mer perifert. Vi vill ha evenemanget i centrum, säger hon.

Däremot vill man ha en fortsatt dialog med Vätternrundan om hur man ska organisera sig framöver.

– Vi ska diskutera med dem om det exempelvis är möjligt att dela upp deras stora tält i fler tält, säger Lena Petersson Forsberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa