Så mycket får avgående gatuchefen

Efter lång tids problem på gata- och parkenheten köpte kommunen ut chefen Jan Sundström. Han går nu hem med 14 månadslöner samtidigt som konsulter sett över hela verksamheten.

2 maj 2017 17:09

Kaos, katastrof och ett skadat förtroende. Situationen på kommunens gata- och parkenhet har varit turbulent en längre tid. Vid årsskiftet presenterades också en enkät bland medarbetarna där verksamhetschef Jan Sundström själv fick ordentlig kritik. Han har sedan dess haft ett omfattande uppdrag att se över hela verksamheten för att få den att fungera och kommunen har också tagit hjälp av ett konsultföretag som gjort en fullständig genomlysning.

I slutet på förra veckan enades dock Jan Sundström och Fredrik Feldt, teknisk chef, att avsluta Sundströms anställning.

– Jan Sundström har haft ett uppdrag att få sin verksamhet att fungera och vi har haft flera diskussion om det går att lyckas. Till slut var jag tvungen att ställa mig frågan hur länge vi kan driva det här arbetet när folk hos oss väljer att sluta. Vi kan inte dränera ut en hel enhet, då måste vi göra någonting annat och det här var den lösning som fanns, säger Fredrik Feldt.

Jan Sundström själv vill inte ge några längre kommentarer, men säger:

– Vi är överens om att jag inte ska vara kvar som verksamhetschef. Det är ingen dramatik utan vi inser att våra vägar skiljs åt.

Han går dock inte lottlös. Överenskommelsen innebär att han får 14 månadslöner vilket innebär över 700 000 kronor.

– Det kostar att inte ha en fungerande verksamhet också. Det är mycket pengar, men vi gjorde det här för verksamhetens bästa, säger Fredrik Feldt.

Nu går Fredrik Feldt själv in som verksamhetschef för gata och samtidigt som rekryteringen av Jan Sundströms efterträdare påbörjas. Man arbetar också vidare med den genomlysning som konsulterna gjort. Den kommer dock inte att resultera i någon större förändring av organisationen enligt Fredrik Feldt.

– Nej, det är inte organisationen som är problemet. Vi behöver få till ett synsätt att det inte går att ha tre stuprörsenheter utan att man måste kunna samarbeta, säger han.

LÄS MER: Verksamhetschefen slutar sitt jobb

Gata och park har ett stort ansvar i kommunen med de många förändringar som skett i stan och som planeras framöver. Att arbetsmiljön då inte fungerar är ett problem, medger Fredrik Feldt.

– Det blir ett produktionstapp när folk slutar hos oss och det spiller över även på andra enheter vars arbete påverkas. Därför gör vi den här lösningen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa