"Motormuseet hotat av byggplanerna"

Motala motormuseum kommer inte att gå runt om det blir bostadshus på hamnparkeringen. "Museets och hotellets verksamheter är direkt beroende av P-möjligheterna", säger museichef Johan Rahm.

30 april 2018 18:30

Museet har yttrat sig till Motala kommun under samrådsprocessen kring detaljplaneförslaget för hamnområdet. Det som nu prövas är om Linköpingsföretaget Botrygg kan få bebygga ungefär en tredjedel av hamnparkeringen med ett högre hyreshus.

Från Motormuseets håll är man rädd om parkeringsplatserna.

– Vår verksamhet bygger på nostalgiska upplevelser. Vi vänder oss därmed till en äldre, motorintresserad publik. Den kan inte acceptera hur långa gångavstånd som helst. Likaså behöver vårt hotell P-platserna, säger museichef Johan Rahm.

Han uppger att museiverksamheten idag – trots ett besökstal på 165 000 per år och bara 2,5 tjänster – ändå inte går bättre än plus/minus-noll. Så med sämre möjligheter för besökande bilister och turistbussar tror inte Johan Rahm att det kommer att hålla i längden. I varje fall inte i hamnen.

– Vi har fått bud på att bli uppköpta, verksamheten skulle i så fall inte bli kvar i kommunen ... Men vi vill varken sälja eller lämna hamnen, det här är ett bra läge.

Johan Rahm anser sig åtminstone ha ett delfacit på hur det går när P-ytor försvinner.

– Juni är vår sämsta månad, det är då Vätternrundan får disponera parkeringen. Men för kortare perioder accepterar vi sådana förändringar. Och vi håller också med dem som tycker att ytan behöver säkras för olika större evenemang.

Rahm råder istället Botrygg att pröva att få överta mark av Motala församling om man vill bygga stads- och sjönära i Motala. På parkeringen vid församlingshemmet eller på ytan efter bensinstationen i hörnet Sjögatan-Platensgatan.

Förutom Motormuseet har flera andra yttrat sig under samrådet. Ett antal privatpersoner har uttryckt synpunkter, men även flera myndigheter och delar av kommunen har haft åsikter och tankar kring byggplanerna. Bostadsstiftelsen Platen är en av dessa. De föreslår att bygget borde flyttas till den andra delen av parkeringen, närmare centrum och Gamla Tullkammaren.

Vätternrundan har uttryckt oro för att kommunen ännu inte presenterat någon alternativ lösning för var de ska ha sitt arrangemang och bygglovsenheten liksom miljö- och hälsoskyddsenheten vill se utredningar om hur omgivande verksamheter kan komma att påverka de boende. Utöver detta finns påpekanden kring standskyddet samt risken för försämrad trafiksäkerhet. Statens geotekniska institut framför också att kommunen behöver undersöka risken för skred i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda Lina Handberg

Ämnen du kan följa