Kaosvarning på kommunal enhet

Ökade kostnader, längre byggtider och medarbetare som mår dåligt. På kommunens gata- och parkenhet flaggar medarbetare för stora problem i verksamheten.

29 april 2017 09:13

2013 gjordes en omfattande omorganisation av tekniska förvaltningen. Då bildades gata- och parkenheten med de tre delarna planering, anläggning och drift. Det är här som såväl skötsel som stora delar av nybyggnationen av gator, gräsytor, torg, planteringar och parker. Men den nya organisationen och dess nya ledning har inte fått önskad effekt.

I en enkät som facken gjorde i december framkom problem med arbetsmiljön, att organisationen i flera fall inte fungerar och att förbättringsåtgärderna inte räcker. I de kommentarer som kommit in står att läsa bland annat "saknas kompetens, oklart vem som gör vad", "behöver bli bättre kommunikation och samarbete" och "det finns mycket att förbättra ... för att kunna utnyttja våra resurser".

Tidningen har från flera håll fått signaler om att problemen fortsatt, bland annat genom en skrivelse skickad till en rad chefer och politiker. Flera källor uppger för tidningen att arbeten tar längre tid och blir dyrare på grund av de problem som finns i verksamheten. Man menar att skattepengar inte används effektivt och att medarbetare samtidigt mår dåligt.

Jan Sundström, verksamhetschef för gata och park, bekräftar att det finns problem. Han menar att det till stor del handlar om kommunikation, samsyn och engagemang.

– Vi har haft konsulter inne och det man framför allt hittar är brister i kommunikationen. Vi jobbar med det och med att stärka upp strukturen, bland annat ser vi över arbetsprocesser och styrdokument, säger han.

Jan Sundström menar dock att det mesta ändå fungerar bra.

– Det dagliga arbetet fungerar. Det som påverkas är arbetsmiljön och den ska vi naturligtvis arbeta vidare med säger han och fortsätter:

– Ett problem är att det ibland saknas vilja. Det ligger ett ansvar på arbetsgivaren, men också på arbetstagarna. Samtidigt är jag säker på att den bild som målas upp inte speglar vad hela verksamheten anser.

Förtroendet för dig är i vissa fall lågt, hur kommenterar du det?

– Min uppgift är att jobba genom cheferna för respektive enhet. Det gör säkert att min roll uppfattas som otydlig, säger Jan Sundström.

Våra källor uppger att det rinner iväg pengar på grund av samarbetsproblemen. Vad säger du om det?

– Saker kan gå snett överallt, men de händelser jag känner till handlar snarare om den mänskliga faktorn och inte om att det skulle rinna iväg pengar på grund av det här. Det som blir lidande är arbetsmiljön, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa