För tidigt för politikerna att ge besked

Verksamhetschefen Mikael Axelsson vill ta i med hårdhandskarna mot Varamobadets parkeringssyndare. Motala kommun är i nuläget avvaktande till de nya tuffa förslagen. ”Vi återkommer när vi har sett alla”, säger Caroline Unéus (M).

1 augusti 2019 19:00

Om de olika förslagen med förbättringsåtgärder som ska föras fram kommer att bli verklighet eller ej, är ännu för tidigt att svara på. Caroline Unéus (M), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Motala kommun, kan ännu inte ge någon fingervisning om hur politikerna kan komma att tänkas ställa sig till de olika förslagen.

– Jag har inga kommentarer på det än för det är en sak som hela alliansgruppen i så fall måste ställa sig bakom. Om det blir höjning eller sänkning av taxor på det sättet. Vi måste ha ett gruppmöte på det innan hur vi ställer oss till sådana förslag som Mikael Axelsson kommer fram med, säger Caroline Unéus (M).

LÄS MER: Förslaget: höjda p-avgifter i Varamon.

Ett av förslagen är att höja felparkeringsavgiften i just Varamon. Enligt kommunjurist Helena Göransson skulle det vara juridisk möjligt att ha en högre nivå på avgiften i Varamon, men en lägre på andra platser.

Enligt Caroline Unéus är det säkerheten som ligger i fokus vad gäller trafikfrågor i Varamon.

– Det stora problemet vi sett är för räddningstjänst framför allt. Om det händer en olycka har de svårt att komma fram, säger Caroline Unéus.

Är det en viktig fråga i Varamon för er?

– Ja den är viktig ur säkerhetssynpunkt. Det kan vara fara för liv ibland, avslutar Caroline Unéus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Victor Berlin

Ämnen du kan följa