Därför ger Motalavillorna bra betalt

Motala avviker från både läns- och rikstrenden när det gäller villapriserna. Här går de fortfarande upp. En mäklartolkning är att sjöstadsbegreppet nu slagit igenom.

1 mars 2019 18:35

Villor och bostadsfrågor för övrigt stod i fokus under fredagsmorgonen när Tillväxt Motala höll frukostmöte hos Svensk fastighetsmedling på Drottningplan.

Mäklarfirmans Emilia Hjort redogjorde för den samlade försäljningsstatistiken för den lokala villamarknaden. Här steg priser med 8,3 procent förra året och under de tre senaste månaderna ligger plusmarginalen på 4,1 procent. I båda fallen ligger Östergötland och även riket som helhet på minussiffror.

– Samtidigt är det få objekt lediga i Motala, bara 53 för närvarande, det påverkar priserna uppåt, konstaterar Emila Hjort.

Men generellt är priserna betydligt lägre än i Linköping vilket nu gör Motala till en populär inflyttningsort från det hållet. Statistik från 2017 visar att 361 Linköpingsbor då istället valde Motala som bostadsort.

– De sjönära omgivningarna, pendlingsmöjligheterna – som gör att man kan jobba kvar i Linköping – och att man i Motala får mer bostad för pengarna. Det är faktorer som påverkar. Och med Lalandia-projektet och kommuns planer på bostadsområdet kan man också tala om en "nybyggaranda" och framtidstro i Motala, säger Emilia Hjort.

Motala kommuns mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund var den som närmare kunde redogöra för just kommunens ambitioner i ämnet, på lång och kort sikt.

Det blev en lite tveeggad bild. Större markområden finns i beredskap och markanvisningsavtal tecknas med entreprenörer för områden med flerbostadshus och grupphus. Däremot finns det inte i tätorten några lediga villatomter. Samtidigt som står privatpersoner i tomtkö ...

Och även om mark kan reserveras för större områden med blandad bebyggelse släppar fortfarande planläggningen efter. Om tätorten, enligt viljeinriktningen, ska växa norrut och sjönära i Bromma/Kärsby/Djurkälla behövs till att börja med en ny översiktsplan.

– Tidigare jobbade kommunen med planerna för rikväg/bro-projektet och nu har det handlat mycket om Lalandia. Det här har påverkat övrig planering, så är det. Men nu ska vi kunna ta oss vidare, kommenterade Hanna Hammarlund.

Andra talare under frukostmötet var Emma Lehmann, privatmarknadschef på SEB Motala & Linköping, som pratade om lånesituationen och de skärpta amorteringskraven vid villaaffärer. Samt Anders Hallros, mäklare och specialiserad på kommersiella fastigheter.

Avslutningsvis presenterade sig Tillväxt Motalas nytillträdde vd Magnus Lindberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa