Båtklubbarna: "Något måste göras"

Ska Motala leva upp till begreppet "sjöstad" måste Motalaviken bli ordentligt tillgänglig för båtlivet. Det menar Motalas båtklubbar som nu talar med en röst i diskussionerna med kommunen om behovet av muddring.

30 augusti 2019 20:00

– Gensvaret från tjänstemännen har varit jättebra, men frågan måste nu upp på politisk nivå där beslut kan tas, säger Håkan Larsson, Tegelvikens båtklubb.

Vi berättade nyligen att frågan om muddring av Motalaviken är aktuell i kommunens kommande översiktsplan.

Vätterns låga vattenstånd har varit ett problem i flera år. Exempelvis har gästhamnsbryggorna i hamnen fått reduceras och på den södra stranden har sjöräddningen problem att nå sin båtplats på grund av bottenkänning.

Drivande i frågan är sedan några år är också de sex båt- och fiskeklubbar som har verksamhet mellan hamnen och Råssnäsudden. En lång sträcka men problemen med grunda vatten finns nu överallt i anslutning till förankringsplatser, enligt Håkan Larsson och klubbkompisen Carsten Andersson.

Båda har sedan förra hösten uppdraget att föra samtliga sex klubbars talan i överläggningarna med kommunen.

– Det blir effektivare. Men hur och i vilken ordning muddringen ska göras måste i sin tur avgöras av expertis. Tidigare har sådana här insatser bara flyttat slammet till någon annanstans i viken. Det finns bättre metoder idag, säger Håkan Larsson.

Klubbarna har tagit fram material om hur man gjort i Hjo och Karlsborgs kommuner och Motala kommun har här följt upp med egna studiebesök. Håkan Larsson och Carsten Andersson har även tagit fram infomaterial om mer miljövänliga åtgärder i hamnar och undersökt vilken finansieringshjälp det går att få via EU.

Responsen från ledande kommunala tjänstemän som Lena Petersson Forsberg, ansvarig för den fysiska planeringen, och Anders Bengtson, utvecklingsstrateg, får beröm. Men klubbarna är nu oroliga för att frågan står och stampar där.

– Visst, det är ett stort projekt i Motala. Det kommer att kosta en del och vi klubbar måste också vara beredda att betala högre arrenden. En känd kostnad vi har är den från Hjo, cirka fem miljoner. Men möjligheterna till båtliv är samtidigt jätteviktiga för att utveckla Motala och turismen. Och om vi ska kunna kallas oss "sjöstad", säger Carsten Andersson.

Vätterns vattenstånd ska nu vara rekordlågt, 40-50 centimeter under normalnivån och där har det legat ett antal år nu. I Motala går dessutom landhöjningen något snabbare än i Jönköping.

– Vi får nog också leva med fortsatt låga nivåer. Därför måste något göras. Även i farleden i viken, men den är kanalbolagets ansvar och där måste kommunen sköta dialogen, säger Håkan Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa