Kvaliteten på de ryska bankernas tillgångar och deras kapitaltäckning kommer enligt Moody's att gynnas av ett mer fördelaktigt affärsklimat.

Högre oljepriser bidrar till utvecklingen, enligt Moody's, som räknar med en rysk tillväxt på 1,7 procent i snitt under åren 2018–2019, med fortsatt låg inflation.

Vid utgången av 2017 låg andelen problemlån i de ryska bankernas balansräkningar på 11 procent, men denna nivå väntas sjunka under tio procent under kommande 12–18 månader, enligt ratinginstitutets analytiker.

Om centralbanken i Moskva fullföljer aviserade åtgärder för att flytta problemlån och andra tillgångar från krisbanker som räddats av myndigheter till en så kallad bankakut.

"Sektorns kreditförluster kommer sjunka till omkring 1,2 procent av den genomsnittliga bruttoutlåningen 2018–2019 jämfört med 1,6 procent 2017", skriver Olga Uljanova, vice vd och senior kreditanalytiker på Moody's.