Mjölby har många livsmedelsindustrier. Deras utsläpp av avlopp har varit en av orsakerna till att Mjölkulla avloppsreningsverk i Mjölby dragits med problem. Belastningen från verksamheter i Mantorp ökade på Mjölkulla i och med att reningsverket i Spångsholm lades ner. Kommunen har tvingats till stora investeringar.

I somras fick kommunen ett vitesföreläggande, där länsstyrelsen hotade med böter på 30 miljoner kronor om man inte gör åtgärder för att minska kväveutsläppen från reningsverket.

Tekniska nämnden har beslutat om att investera omkring 25 miljoner kronor ytterligare i anläggningen. Men man vill också försöka få brukarna att förändra sitt beteende.

– Vi för nu en dialog med företag inom livsmedelsbranschen för att få dem att jämna ut sina flöden, och anpassa dem i tid så att det blir en jämnare belastning på reningsverket, säger kommunens VA-chef Lars Edenhofer.

För fastighetsägare med livsmedelshantering, och som förbrukar mer än 1 000 kubikmeter vatten per år, kräver kommunen in redovisning av deras sina utsläpp av föroreningar. De kan då extradebiteras för utsläpp.

Med livsmedelsföretag som påverkar reningsverket tecknar kommunen avtal. Ett antal gränsvärden finns för olika ämnen, till exempel syreförbrukande organiska ämnen (BOD), fosfor och kväve. Om gränsvärdena inte hålls så utgår extra sanktionsavgift för förorenade ämnen.

– Det är inte så att vi vill ha in avgifter. Vi vill först och främst att reningsverket ska fungera och då menar vi att verksamheterna måste dra sitt strå till stacken, säger Lars Edenhofer.

– Det finns med avtalet ett ekonomiskt incitament att ha ett jämnare flöde, säger miljöutredaren Nathalie Stärner som tror att en stabilare belastning även leder till minskade luktproblem.

Kommunen börjar med att skriva avtal med de fem största industrierna.

– Hushållen har sina toppar på morgonen och på kvällen. Företagen kanske kan jämna ut sina flöden, till exempel på natten, menar Lars Edenhofer.

Svenska Matfabriken i Mantorp var det första företaget som skrev avtal med kommunen, och på tisdagen var kommunens representanter på plats hos ytterligare ett livsmedelsföretag i Mantorp.

– Det har varit ett positivt arbete. Vi har haft en god dialog kring avtalsskrivandet och hur avtalet ska formuleras. Det är en viktig pusselbit i processen, säger Nathalie Stärner.

Lars Edenhofer menar att Mjölby kommun ligger långt framme när det gäller att bearbeta näringslivet för att minska kvantiteterna förorenat spillvatten. Han ser också en möjlighet för företag att avskilja fett och andra organiska ämnen från sitt avlopp.

– Precis som att hushållen sorterar matavfall i gröna påsen, kan fett och annat organiskt material vara en resurs och bör återvinnas, säger Lars Edenhofer.

Han passar på att uppmana Mjölbys hushåll att inte hälla ut stek- och frityrfett i avloppet. Det riskerar att proppa igen ledningar och pumpar.