Här erbjuds alla på landet fiber

I början av nästa år kommer Utsikt Bredband att erbjuda alla hushåll och företag på landsbygden i Mjölby kommun att ansöka om fiberuppkoppling till ett fast pris.

28 november 2018 13:00

Utsikt Bredband är liksom MSE ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping. Under 2018 har erbjudandet skickats ut till alla som bor på landet i Linköpings kommun. Nu kommer samma erbjudande även till Mjölbyhushållen.

– Vi har gjort en kartläggning av hushållen i Mjölby kommun och det är naturligt för oss att fortsätta utbyggnaden till återstående områden, säger Jörgen Svärdh som är vd på Utsikt Bredband.

Erbjudandet att ansöka om anslutning kommer att skickas ut i början av nästa år. Priset är fast och samma som erbjudits i Linköpings landbygd, 19 900 kronor. I det ingår framdragning av fiber till tomtgräns samt själva inkopplingen i huset. Grävning från anslutningspunkt vid tomtgräns fram till huset faller på fastighetsägaren.

Under 2019 kommer Utsikt Bredband att ordna ett antal informationsmöten på olika platser i Mjölby kommun.

När kommer själva inkopplingen att börja?

– Vi börjar med att bygga stomnätet. Sedan kommer vi att ansluta de områden där intresset är som störst, säger Jörgen Svärdh och menar att det arbetet kommer att inledas under 2019.

Han menar att det är en rimlig tidsordning. Områden där färre anmäler intresse får då vänta.

– Det handlar om att vi i så stor utsträckning som möjligt vill undvika att behöva komma tillbaka och koppla in fler där vi redan varit, säger Jörgen Svärdh.

Är några hushåll undantagna?

– Hushåll i pågående projekt och i områden där projekt nyligen avslutats får inte detta erbjudande.

I dag pågår fiberprojekt i flera områden i Mjölby kommun och dessa fortsätter parallellt med detta erbjudande. Det handlar om cirka 350 hushåll som får fiberinkoppling via pågående projekt. Det kan dessutom finnas enstaka hushåll där det inte är ekonomiskt försvarbart att gräva. Där kommer Utsikt Bredband att titta på andra lösningar, till exempel mobila.

Kenneth Hummelgren är kommunens bredbandshandläggare. Han har inte fått kännedom om erbjudandet än men välkomnar det.

– Det är väldigt glädjande. Förutom möjligheten för boende på landet att få in driftssäkra och snabba digitala tjänster i hemmet, som tv, telefon och internet, så har det ett stort intresse för de kommunala förvaltningarna, menar han.

Digital kommunal service är under utbyggnad, inte minst när det gäller sociala tjänster och omsorg för äldre. Det kan till exempel handla om nattkamera, trygghetslarm och annan hemtjänst.

Kenneth Hummelgren har tidigare ihop med Utsikt Bredband kartlagt behovet och då landat i 13 delområden i kommunen. Man har även uppskattat kostnaden till 30 miljoner kronor.

– Jag tror att man får räkna med att det tar två-tre år att ansluta alla, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa