Får böta för olovlig bergvärme

Man får inte installera bergvärme utan anmälan och tillstånd av kommunen. En Mjölbybo får böta för olovlig grävning.

5 oktober 2018 21:00

Den som vill installera bergvärme i sin villa måste anmäla installationen till kommunen, enligt miljöbalkens krav på så kallad värmeutvinning ur berg. En Mjölbybo lät dock installera det nya värmesystemet utan att anmäla. I samband med att fastigheten skulle säljas uppdagades att grävningen skett utan anmälan.

Miljökontoret i Mjölby kommun uppmanade fastighetsägaren att göra en anmälan i efterhand och har kommit fram till att anläggningen uppfyller lagens krav, så myndigheten har godkänt anmälan i efterhand.

Emellertid måste fastighetsägaren betala en miljösanktionsavgift för att borrningen har skett och anläggningen har tagits i drift utan anmälan. Sanktionsavgiften blir 3 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa