Minskad orderingång till industrin

6 december 2019 09:34

Industrins orderingång minskade med 1,9 procent i oktober jämfört med september. Jämfört med motsvarande månad i fjol minskade orderingången med 5,4 procent, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Orderingången från hemmamarknaden steg med 1,7 procent i oktober jämfört med månaden före och minskade med 5,5 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Orderingången från exportmarknaden sjönk med 2,4 procent mellan månaderna och föll med 5,5 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT