Minister nöjd med nya djurskyddslagen

Tio år efter den så kallade grisskandalen – då stora brister i djurhållningen avslöjades – säger sig Djurrättsalliansen på nytt ha tagit sig in hos svenska grisgårdar. Bilderna visar smutsiga djur, betongboxar utan strö och sjuka och döda grisar.

5 december 2019 05:44

2009 påstod Djurrättsalliansen att man dokumenterat över 100 gårdar. Den här gången säger man sig ha besökt 15 gårdar, bland dem några av landets största.

Vi vill visa att ingenting förändrats på de här tio åren. Det är samma industri, samma djurplågeri, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen, som tycker att situationen för grisarna snarare försämrats under de senaste tio åren.

Anmäler inte

TT: Hur kan vi veta att bilderna verkligen är från svenska gårdar?

Det är vi själva som varit ute på de här grisgårdarna och vi filmar alltid med gps och datum för att kunna verifiera materialet och det är något som media kan ta del av, säger Malin Gustafsson.

I en film med klipp från flera gårdar som TT tagit del av håller fotografen upp en mobil med gps-koordinater samt en dagstidning för att styrka var och när observationerna skett.

De nytagna bilderna visar enligt organisationen brott mot djurskyddslagstiftningen, men gårdarna har inte anmälts. Malin Gustafsson hänvisar till att ingen av de polisanmälningar man gjorde för tio år sedan ledde till fällande dom. Bara en gick till åtal.

Organisationen har inte heller anmält gårdarna till de berörda länsstyrelserna, som står för djurskyddsinspektionen.

Nej, vi menar att djurskyddslagstiftningen inte finns till för att skydda djuren utan för att göra det möjligt för oss människor att utnyttja och döda. Vi menar att den inte står på djurens sida.

Minister nöjd med lagen

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) håller inte med. Ministern tycker att organisationen har fel i sak och är nöjd med den lagstiftning som finns.

Den förra regeringen inledde ett arbete med att ta fram en ny moderniserad djurskyddslagstiftning och den nya lagstiftningen trädde kraft i april år.
Sverige har världens bästa regler och världens bästa djurskydd och det är något vi värnar om och kommer fortsätta att värna om.

Ministern har inte själv sett bilderna och vill inte heller kommentera enskilda fall.

Men rent generellt är det aldrig acceptabelt att djur far illa, säger Jennie Nilsson.

Bilderna

TT: Vissa ifrågasätter trovärdigheten i bilderna och menar att man genom att filma på ett visst sätt kan få saker att se mycket värre ut än de egentligen är?

Vi menar att det är ett försvar som försöker flytta fokus från det som bilderna och filmerna visar. När man tittar på vår dokumentation syns det tydligt hur en box som grisarna lever hela sitt liv i ser ut. Det går inte att vinkla det, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket, håller inte med Djurrättsalliansen om att grisarna fått det sämre. Tvärtom vidtogs flera åtgärder efter avslöjandena 2009. 2010 infördes djurskyddsdeklaration som innebär att veterinärer måste fylla i deklarationer på att gårdar lever upp till regler om bland annat strö i boxarna och att fixering av suggor inte förekommer.

"Finns brister"

Förra året gjorde länsstyrelserna 365 kontroller av grisgårdar.

Det finns vissa brister som måste rättas till, men det är inte så vanligt som Djurrättsalliansen vill framhålla.

Hon har sett Djurrättsalliansens material och säger att det finns bilder som indikerar att allt inte står rätt till på gårdarna.

Till exempel finns det bilder på smutsiga djur som ser ut att hållas på ett sätt som inte är acceptabelt. Men det är länsstyrelsen som måste göra en helhetsbedömning och vidta åtgärder när de bedömer att det behövs.
Man bör anmäla till länsstyrelsen om man befarar att det finns djurskyddsproblem så de får veta var problemen finns. De gör naturligtvis regelbundna besök hos lantbrukare ändå, men om man inte anmäler tar det längre tid för dem att hitta dessa problem.

"Grisnäringen sköter sig bra"

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), vill inte kommentera bilderna som Djurrättsalliansen har publicerat.

Vi vet inte var de kommer ifrån så vi kan inte kommentera sådana bilder, säger Ulf Wallin, presschef på LRF.

Han delar inte heller uppfattningen att grisarna skulle ha fått det sämre.

Tvärtom sköter sig svensk grisnäring väldigt bra. Djuromsorgsfrågorna är otroligt viktiga för de lantbrukare som jobbar med det här.
Sen finns det ju undantag. Det är som i alla branscher, det finns ingen garanti att alla sköter sig alltid.
Fakta: Grisskandalen 2009

I november 2009 presenterade Djurrättsalliansen en granskning av ett hundratal grisgårdar runtom i landet och sade att man dokumenterat brott mot djurskyddslagen på nästan alla.

Lars Hultström, styrelseordförande i köttböndernas organisation Swedish Meats, samt styrelseledamot i HK Scan, LRF och Svenska Djurhälsovården, avgick till följd av granskningen.

92 gårdar polisanmäldes, men då aktivisterna inte ville träda fram och vittna lades nästan samtliga utredningar ner.

Bara ett fall ledde till åtal, men grisbonden friades.

Djurrättsalliansen valde att vittna i fallet mot Lars Hultströms gård. Han delgavs misstanke om brott, men fallet ledde aldrig till åtal. I stället åtalades två aktivister från Djurrättsalliansen för olaga intrång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Boel Holm/TT