Micko inte kvar som SKL-ordförande

För första gången i SKL:s historia består styrelsens majoritet av partiföreträdare med annan färg än regeringen. Ny ordförande är moderaten Anders Knape från Karlstad. Socialdemokraten Lena Micko, Linköping, får lämna ordförandeposten.

20 mars 2019 21:02

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska ge Sveriges 290 kommuner och 20 landsting en stark röst, ofta riktad mot regering och riksdag. Styrelsen består av 42 personer om man räknar med ersättare och dessa kommer från hela Sverige.

Fram till nu har styrelsens sammansättning följt regeringens politiska sammansättning, men eftersom valet 2018 blev jämnt så bryts mönstret. SKL har efter valet fått en övervikt av ledamöter som representerar allianspartier och småpartier på högerkanten.

Det ledde till att kongressen under tisdagen röstade fram en ny styrelse där majoriteten är borgerlig. Som ordförande valdes Anders Knape (M), förste vice ordförande blev Carola Gunnarsson (C) från Sala.

Socialdemokraten Lena Micko från Linköping som varit ordförande sen 2015 fick rollen som andre vice ordförande.

– Men jag arbetar vidare. Vi har den ordningen att ordförande arbetar 100 procent, förste vice har 60 och andre vice ordförande arbetar 90 procent så i praktiken blir det nästan ingen skillnad för min del, säger Lena Micko.

Hon säger också att organisationen ska företräda alla kommuner oavsett politiskt styre och det leder till att det finns en stark strävan att komma överens. Däremot kan styrelsens sammansättning påverka vilka frågor som får utrymme.

– Det kan vara så att vi har lite olika prioriteringar mellan partierna, vi har lite olika hjärtefrågor, säger hon.

Den nya styrelsen är vald för mandatperioden 2019–2023.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa