Medger fel om åldersbedömningar

Socialstyrelsen medger nu flera fel och brister i den rapport som ligger till grund för medicinska åldersbedömningar. Myndigheten ska nu – efter hård kritik från statistiker – revidera rapporten.

4 april 2018 21:55

Enligt forskarna Lars Rönnegård och Johan Bring räknar Socialstyrelsen helt fel när de räknar ut risken för att ett barn bedöms som vuxen, vid åldersbedömningar av asylsökande.

Efter ett möte i dag mellan statistikerna och Socialstyrelsen backar nu myndigheten och medger att de har gjort fel. Och de är självkritiska.

Det var ett konstruktivt och bra möte, flera av deras synpunkter på rapporten instämmer vi i, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård vid Socialstyrelsen, till TT.

Anledning till kritik

Det finns anledning att rikta kritik mot hur vi inte har beskrivit metod på ett lämpligt sätt, att vi inte har varit tydliga med att det faktaunderlag från 2015 som vi hade, inte var tillräckligt för att göra vissa så kallade känslighetsanalyser. Det är helt korrekt.

TT: Hur kunde det bli så fel?

Vi har inte varit tydliga i vår metodbeskrivning därför att vi vid det tillfället inte hade tillräckligt med forskningsunderlag, det skulle jag säga var skälet till felet.

Däremot kommer myndighetens helhetsbedömning om att magnetkameraundersökningar är en lovande metod för åldersbedömningar att kvarstå, säger han. Delvis för statistiken, vilket Socialstyrelsen påstår att Lars Rönnegård och Johan Bring ställer sig bakom.

"Har ingen aning"

Men det är inget som Lars Rönnegård, professor i statistik vid Högskolan Dalarna, vill kännas vid.

Vi har ingen aning om det är en lovande metod. Enligt deras siffror så går det inte att utröna om det är en lovande metod eller inte, säger han till TT.

Däremot håller Rönnegård med om att det var ett konstruktivt möte.

Det som man kan lyfta fram som är bra är däremot de beräkningar för risken att barn bedöms som vuxna, att den treprocentsiffran är felräknad, det stämmer, säger han.

Han tycker att det nu är viktigt att det tydligt kommer att framgå på Socialstyrelsens hemsida att rapporten håller på att revideras.

Och det lovar Lars-Torsten Larsson att det kommer att göra.

Vi kommer informera allmänheten om att vi kommer att se över rapporten. Vi har uttalat oss kring metoders känslighet som vi inte skulle göra utifrån begränsat underlag, säger han.
Fakta: Två undersökningar

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga och innebär att man går igenom två undersökningar.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med olika standardsvar.

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

Ordet frivillig i detta sammanhang är dock en sanning med modifikation, eftersom undersökningen bara utförs i de fall där Migrationsverket tvivlar på den asylsökandes ålder. Om personen i fråga nekar beslutar Migrationsverket på det underlag som finns. Sannolikheten är då stor att personen bedöms vara över 18 år.

Källa: Rättsmedicinalverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Engman/TT