Skyddsombud: Risk att personal lämnar NFC

Totalt 500 anställda på Nationellt forensiskt centrum, NFC, riskerar att få sämre arbetstider. Nu sprids oron och missnöje på arbetsplatsen.

Linköpings kommun 2 november 2019 19:16

NFC analyserar polisens bevismaterial och har sitt säte i Linköping. Vi har tidigare skrivit om NFC:s planerade förändring av organisationen i syfte att förkorta handläggningstiderna.

Under hösten har ledningen även inlett samtal om ändring av personalens nuvarande arbetstider. Ett inriktningsbeslut om förläggningen av arbetstiderna har redan fattats – så som de fackliga organisationerna ser på situationen – och nu pågår beredningen, det vill säga diskussion med fackliga organisationerna. Enligt gällande anställningsavtal har personalen flexarbetstid och jobbar vanlig kontorstid.

 

Det som diskuteras i beredningen är införandet av veckoplanerad arbetstid eller "behovsanpassade arbetstider" vilket i förläggningen kan innebära skift- och helgarbete. Detta motsätter sig så gott som samtliga medarbetare som berörs. 

"Vore det så att utökad tillgänglighet på söndagar och kvällar med befintlig personal, så som arbetsgivaren vill, hade haft någon reell effekt på häktningstiderna hade det varit genomfört för länge sedan", menar flera medarbetare på NFC som vi pratat med, men som vill vara anonyma.

Magnus Åhlin, huvudskyddsombud på NFC i Linköping, beskriver situationen så här:  

– Det handlar om akademiker som jobbar på en avdelning i en statlig myndighet och de har ordnat sina liv efter de förutsättningarna, de hade inte tänkt sig ett skiftarbete när de tog jobbet på NFC, säger Magnus Åhlin, huvudskyddsombud på NFC i Linköping.

Varför är det problematiskt med tanke på att många jobbar helg och skift?

– Det handlar inte om oförmåga att förstå NFC:s del i rättskedjan. Alla har förståelse för att vissa samhällsfunktioner behöver ha verksamhet på arbetstider utöver kontorstid. Den nya ledningen tycks dock ha låst sig fast vid tanken på att ändra arbetstiderna utan samverkan, utan att ha efterfrågat synpunkter eller andra alternativ. Hade man pratat med medarbetarna först, i samverkan, så hade man lätt kunnat konstatera att de negativa konsekvenserna inte står i rimlig proportion till den påstådda effekten på häktningstiden. 

 

Enligt huvudskyddsombuden är risken stor att många på NFC kommer att hitta ett annat jobb om förslaget blir verklighet.

– Det har vi verkligen inte råd med. Redan nu har NFC problem med att hitta personal med rätt kompetens och vi har oftast två till tre års internutbildning innan man kan utföra sitt jobb med behörighet. Med vår roll i rättskedjan borde vi istället fokusera på att kunna såväl attrahera, som motivera och behålla personal, säger Åhlin. 

Han undrar också varför den förändringen ska göras mitt i den omfattande omorganisation som just nu pågår.

– Hur ska man kunna veta vilken förändring som gett vilken effekt.

Nils Hydén, ordförande i fackföreningen Saco i Linköping som har cirka 300 anslutna medarbetare på NFC, bedömer situationen som allvarlig och arbetsgivarens agerande som djupt olycklig.

– Stämningen är upprörd men arbetsgivarens representanter vill tona ner den känslan och verkar tro att den går över. Situationen blir inte bättre av det arbetstryck som redan finns på många av oss från polisen. Det finns en stor risk för att våra engagerade medarbetare antingen slutar eller tappar motivation och arbetslust vilket är djupt olyckligt, säger Hydén.

Hur går samtalen på NFC?  

– Ledningen vill inte tillmötesgå våra krav på att visa eller skaffa ett underlag som visar att det finns ett verksamhetsbehov av andra arbetstider än de nuvarande. Arbetsgivaren kör över facken och en centralförhandling är en möjlig väg om det fortsätter så.  

De anställda på NFC som vi pratat med vill vara anonyma, varför det?    

– Det finns en historia bakom det. Folk har farit illa när de har uttalat sig kritiskt, och då pratar jag om att uttala sig kritiskt inom organisationen. Det finns fortfarande kvar delar av en tystnadskultur inom NFC som inte gagnar någon och det är bedrövligt. 

 

Heléne Tapper är ordförande för fackföreningen ST inom polisen som organiserar cirka 140 anställda inom NFC, varav ett 100-tal i Linköping.  

– Jag saknar en konstruktiv dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Just nu finns det ingen dialog. Det påverkar personalens förtroende och tillit för ledningen. Det är ingen bra situation och medarbetare är oroliga. För våra medarbetare är det värdefullt att ha inflytande över sin arbetssituation och sina arbetstider, säger Heléne Tapper.

 

 

NFC

 På NFC i Linköping jobbar drygt 400 personer jobbar men även personal på NFC:s övriga tre driftställen i Stockholm, Göteborg och Malmö berörs av förändringar av arbetstider.

Nationellt forensiskt centrums, NFC, uppdrag är att utföra forensiska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa