Gustavsson får inte resning i HD

Högsta domstolen tar inte upp det uppmärksammade rättsfallet mellan Linköpingsföretagaren Henrik Gustavsson och Byggnads.

Linköpings kommun 24 september 2019 20:38

På tisdagen kom beskedet. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd. Därmed slås Svea Hovrätts dom fast och Henrik Gustavsson, som företrätts av den organisationen Centrum för rättvisa ska betala 2,7 miljoner kronor. Det är prislappen för Byggnads rättegångskostnader. Detta trots att domstolen har fastställt att Byggnads har kränkt Henrik Gustavssons rättigheter.

– Den principiella frågan är utredd, men ändå är det jag som får betala. Förhoppningsvis får någon annan glädje av den här processen i framtiden, säger han.

Allt började år 2006 då Henrik Gustavsson inte ville betala den granskningsavgift som Byggnads tog ut för att granska att arbetsgivare betalade ut rätt lön. Avgiften uppgick till 1,5 procent av de anställdas lönesumma. Hans företag sattes i blockad.

 

I samma veva fastställde Europadomstolen att granskningsavgifterna stred mot Europakonventionen. När blockaden hävdes hade Henrik Gustavsson tvingats säga upp sin personal och sätta företaget i konkurs. Henrik Gustavsson stämde då Byggnads.

Ärendet har redan varit en vända i HD som då var oenig när den konstaterade att ett fackförbund kunde bli skadeståndsskyldigt om stridsåtgärderna anses vara ”kvalificerat otillbörliga”. Ärendet gick tillbaka till Tingsrätten där Henrik Gustavsson fick rätt.

När fallet togs upp i Svea Hovrätt konstaterade domstolen att Byggnads hade kränkt Gustavssons rätt till egendom och rätt till föreningsfrihet enligt Europakonventionen. Men samtidigt ansåg domstolen att Byggnads stridsåtgärder inte kunde anses vara ”kvalificerat otillbörliga”. 

 

Trots att Henrik Gustavsson får betala rättegångskostnaderna så ser han en viss seger.

– Vi har fått en prejudicerande dom i HD och det är nog inte någon privatperson som någonsin har fått två av sina prövningar i HD. Jag har lyckats en gång och då fick vi den viktiga domen, sedan gav inte det genomslag i mitt enskilda fall fullt ut. 

För Byggnads innebär Högsta domstolens beslut en rättslig seger för den ”svenska modellen”, enligt Johan Lindholm, ordförande på Byggnads: 

– Det känns bra att Byggnads får rätt i huvudfrågan och att vi kan lägga det här fackfientliga försöket bakom oss. Den svenska modellen bygger på att fack och arbetsgivare tar gemensamt ansar genom att teckna kollektivavtal. Många pratar om att stå upp för den men Byggnads gör det på riktigt. Jag är glad att vi har visat var skåpet ska stå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa