Vill spara in på kommunstyrelsen

Ett tryggare Linköping där välfärden går först, det är vad Socialdemokraterna säger sig vilja satsa på i sin budget för 2020.

21 maj 2019 21:30

Nästa tisdag är det stor budgetdebatt i fullmäktige och nu presenterar de olika partierna sina satsningar. Först ut var Alliansen och nu följer de andra partierna. Frågan är varför oppositionspartierna lägger så stort arbete på att göra skuggbudgetar när det för det mesta är högst osannolikt att man får igenom den?

– För oss socialdemokrater är det självklart att lägga en seriös budget för att visa skillnaderna mellan en kommun styrd av socialdemokrater jämfört med en moderatstyrd kommun. Nu har vi ju också ett minoritetsstyre, så man vet aldrig, säger Kristina Edlund kommunalråd och gruppledare för S i Linköping.

Det är klassiskt socialdemokratiska satsningar som presenteras där fokus läggs på vård och skola men också på jobb och trygghet. Kristina Edlund säger att Alliansen ljuger när de påstår att de har gjort satsningar i sin budget.

– Tittar man på deras förslag så har budgetramarna ökat därför att de har lagt in justeringar av pris och lön här. Istället för att satsa så sparar de, säger Kristina Edlund.

Mest satsar S – 44 miljoner – på barn- och ungdomsnämnden som också är den största nämnden. Totalt får nämnden en ram på nästan 3,6 miljarder.

– Skolan är viktig, det är den som öppnar dörren till ett jämlikt samhälle, enligt Edlund som säger att fler yrkesgrupper behövs i skolan.

Mera jämställda skolresultat – fokus på killarnas betyg– tillsammans med försök att minska frånvaron är några satsningar som S gör i sin budget.

Äldrenämnden kommer på en andraplats. Här satsas 18,5 miljoner och nämnden hamnar på en totalbudget på 1,48 miljarder.

S har fortsatt fokus på att den mesta driften av äldreomsorg ska ske i kommunal regi. Man vill också se en fortsatt satsning på heltid inom äldreomsorgen och få bort de delade turerna.

Satsningar på ett håll brukar ha konsekvenser på annat håll. Så också i S-budgeten.

Kommunstyrelsen ska i S-förslaget spara 20 miljoner och får en total budgetram på lite drygt 443 miljoner. Men det är besparingar som inte drabbar välfärden, enligt Kristina Edlund

– Istället vill vi spara på konsulter, administratörer, kommunikatörer, strateger och lokaler, säger hon.

Den helt nya Arbetsmarknadsnämnden får en ram på cirka 428 miljoner och i den ingår en satsning på 15,7 miljoner.

Att få fler i jobb och minska segregeringen är en prioriterad fråga för S, därav satsningen, enligt Kristina Edlund. Hon och partiet vill se tusen nya kommunala jobb som kan stödja personer som står långt från arbetsmarknaden och under en längre tid haft försörjningsstöd.

Vilka jobb rör det sig om?

– Man kan jobba med att rusta upp stadsdelar, vara en extra trygghetsfaktor i skolan eller hjälpa till att baka bullar i ett äldreboende.

Det ska röra sig om riktiga jobb med kollektivavtal och de ska heller inte tränga ut någon ordinarie yrkesgrupp, enligt Edlund.

Fotnot: I de angivna budgetramarna ingår justeringar för pris och lön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa