Vill se tuffare tag mot gäng

Sätt in trygghetsväktare i Berga. Nu måste vi ta till tuffare tag. Det menar Kristina Edlund gruppledare för Socialdemokraterna och den som tidigare ledde kommunen under fyra år.

12 mars 2019 06:00

Skotten i Berga förra veckan, var inte de första. Men de borde bli de sista. Det tycker Kristina Edlund (S), som också är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har haft två skjutningar på kort tid, det är helt oacceptabelt. Vi kan aldrig som kommunpolitiker acceptera att kriminella gäng tar över stadsdelar.

I början av sommaren 2018 kom beskedet att tre stadsdelar i Linköping skulle få så kallade trygghetsväktare. Det här var resultatet av en stor trygghetsundersökning. Den visade att Linköpingsborna överlag kände sig trygga. Men minst trygga var boende i city, Skäggetorp och i Ryd. Därav beslutet att sätta in trygghetsväktare i just dessa områden. Nu vill Kristina Edlund se en satsning på trygghetsväktare i flera stadsdelar.

– Alla Linköpingsbor ska kunna känna sig trygga i kommunen, oavsett om du bor i Berga, Ekholmen, Skäggetorp eller i Ljungsbro, säger hon.

Utöver trygghetsväktare vill hon också ha fler övervakningskameror. Hon är inte främmande för att polismyndigheten själv kan få avgöra om kameror behövs på vissa ställen.

– Nu krävs det tuffare tag.

I dag leder Kristina Edlund ett parti i opposition. Men under förra mandatperioden var det hon som hade makten.

Om du tittar bakåt, vad kunde ni i Koalition Linköping ha gjort bättre?

– Man kan alltid göra mer. Men tittar vi på Berga så började vi ett jättearbete med en medborgardialog och det var fantastiskt att se vilket engagemang som Bergaborna har för sin stadsdel. Utöver det jobbade vi med olika trygghetsåtgärder som att ta bort buskage och beskära träd.

Till detta ska också läggas, påpekar hon, det arbete som Stångåstaden påbörjade i början av hösten i Berga.

Hjälper de här åtgärderna mot kriminella gäng, eller är ni politiker för naiva?

– Åtgärderna har varit ett sätt för att öka tryggheten för Linköpingsborna, men nu är det de tuffare tagen som gäller. Polisen har ett stort ansvar men vi som kommun måste också veta vad vi kan göra och trygghetsväktare är en sådan åtgärd.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande är positiv till fler trygghetsväktare. Efter skjutningarna har diskussioner förts om att tillfälligt omfördela trygghetsväktare till Berga.

– Sett i ett längre perspektiv så har vi avsatt fem miljoner i budgeten till ökade trygghetsåtgärder och arbete pågår för att se hur de pengarna ska fördelas, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa