Vägen får ny fil – köerna ska minska

Industrigatan ska breddas fram till Vallarondellen i ett försök att bygga bort köerna i rusningstrafiken.

11 april 2019 19:00

Det handlar om sträckan från Stenbrötsgatan fram till Vallarondellen. Där uppstår det köer framför allt under sena eftermiddagar.

En extra fil ska byggas i södergående riktning och för att få plats med den fälls nu ett antal träd i Rydskogens utkant.

Arbetet med vägen ska påbörjas i mitten av maj och beräknas pågå till mitten av augusti. Hela vägen ska få ny asfalt, men ett körfält kommer att vara öppet i varje riktning med sänkt hastighet.

– Vi vill med små medel förbättra framkomligheten i trafiknätet och här finns det en kapacitetsbrist in i rondellen. Vi kommer att göra samma sak vid rondellen vid Max och det finns planer även på Lambohovsleden, berättar kommunalrådet Muharrem Demirok (C).

För tre år sedan lade Koalitionen (S,MP,L) fram en plan på att ta bort Vallarondellen och satsa på ett bostadsområde som skulle binda ihop Ryd och universitetsområdet.

Att ni nu satsar på att bygga ut Industrigatan vid Vallarondellen – innebär det att planerna på att riva rondellen är skrotade?

– Ja, de planerna är helt döda. Det var ett S-förslag som var helt orealistiskt, säger Muharrem Demirok.

Ni måste fälla en del träd för att få plats med den extra filen?

– Ja, men uppoffringen att ta bort några träd här är försumbar jämfört med att få ett bättre trafikflöde som i sin tur ger mindre utsläpp. Det är inga stora eller värdefulla träd det handlar om.

Även Universitetsvägens anslutning till Vallarondellen ska breddas. Det arbetet ska göras från mitten av juni till mitten av augusti.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa