Upphandling av simhall skjuts upp

Upphandlingen av simhallsbygget som skulle genomförts under hösten har skjutits upp till våren. Men målet, att ha en färdig simanläggning 2022, ligger fast.

20 november 2018 21:15

I februari sjönk den tänkta anläggningen Vågen. Den blev för dyr. Några månader senare presenterades ett nytt, omarbetat förslag. Fortsatt med arkitektfirman 3XN som ansvarig. Samarbetet med NCC som ansvarat för projekteringen av del 1 avslutades och istället skulle en ny upphandlingsrunda inledas efter sommaren. Det var beskedet i maj när ordförande för den nyinrättade styrgruppen, Johan Kristiansson, presenterade projektets nya inriktning.

Men upphandlingen kommer inte att starta förrän tidigast i februari, eftersom Lejonfastigheter bestämde sig för att genomföra projekteringen på egen hand, via  konsulter, enligt Johan Kristiansson.

– Vi gjorde så för att ha en bättre bild av kostnaderna, säger han.

Vem som till slut kommer att bygga nya simanläggningen är förstås ännu oklart. Den här gången hoppas Lejonfastigheter på fler bud. Förra gången var NCC det enda företag som kom med ett anbud. En förklaring kan vara att det inte är många byggföretag som klarar av att bygga en anläggning av den tänkta storleken. Därför sneglar Lejonfastigheter utomlands i hopp om att få in anbud från företag utanför Sveriges gränser, sa Johan Kristiansson i våras.

– Men NCC är välkommet att lägga ett nytt bud om de vill, säger han.

Totalt finns en budget på 663 miljoner (i 2015 års penningvärde). I summan ingår 35 miljoner som avsatts för projektering. Till dags dato – första november – har genomförda projekteringar kostat 32 miljoner. De tre miljoner som är kvar ska räcka också för återstående projektering, enligt Johan Kristiansson.

Trots förseningen är förhoppningen att kunna sätta spaden i backen i juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa