Trött på kommunen – nu vill han sälja

Marcus Ljungqvist driver jordbruk, hotell och ridverksamhet. Men nu har han tröttnat på att få avslag på sina utbyggnadsplaner och erbjuder kommunen att köpa hela gården.

4 april 2020 08:00

Familjen Ljungqvist köpte 2003 Gerstorps säteri, en gård på drygt 200 hektar norr om Malmslätt. Jordbruket har kompletterats med ett gårdshotell och en stor hästverksamhet.

Men enligt Marcus Ljungqvist har det varit svårt att utveckla gården. Flera bygglov har tagit åratal att få, medan andra planer har fått avslag.

– Det kostar enorma mängder energi att försöka skapa saker och ting och känna att man inte får ett positivt bemötande från kommunen. I stället för att göra det så lätt som möjligt för oss företagare så hamnar allt i en långdragen process, säger han.

 

Nu ingår en del av gården i de nya områdesbestämmelserna för Kränge. Där pekas 60 tomter ut där markägarna ska få bygga småhus.

För Gerstorp, som är den största gården i området, landade det på sex villatomter. Det är Marcus långt ifrån nöjd med. Han har kontakt med ett vårdbolag som vill bygga ett lantligt vårdboende. Själv vill han bygga personalbostäder och longstay-lägenheter för att utveckla hotellet.

– Vi har sökt om att få bygga två lägenhetshus med fyra bostäder i varje. Klassiska längor i gårdsformation så som det ser ut på många av de större gårdarna. Men flerfamiljshus tillåts inte i områdesbestämmelserna. Det är väldigt synd, för det finns behov av enklare bostäder också, säger han.

 

Marcus Ljungqvist vill dessutom skapa ett stort villaområde där Malmslätt kan växa i framtiden. Men sex villatomter var allt som tilläts i områdesbestämmelserna. In i det sista var 15 tomter inritade på Gerstorps ägor, men nio av dem ströks. De befanns ligga inom en korridor som kommunen har reserverat för ett framtida godsjärnvägsspår.

Godsspåret ritades in på kartan när översiktsplanen klubbades 2010. Då hade kommunpolitikerna en tanke om att leda all godstrafik på ett separat spår utanför staden, norr om E4. 

Sannolikheten för att ett sådant spår blir verklighet är förmodligen inte stor – i Trafikverkets arbete med Ostlänken är det inte aktuellt med ett särskilt godsspår. Men eftersom spårreservatet finns i översiktsplanen gäller det även i de nya områdesbestämmelserna.

– I princip har de lagt 150 hektar av min fastighet under det här godsspåret. Det är annars yta som hade varit väldigt lämpligt att bygga bostäder på. Det är nära till Malmslätt och det är skogsmark, så man skulle inte behöva ta åkermark i anspråk, säger Marcus.

 

Nu har Marcus Ljungqvist tröttnat. I ett brev erbjuder han kommunen att köpa fastigheten, med tillgångar och skulder, för 30 miljoner kronor. Annars kan det bli en privat köpare.

– Ambitionen är att kunna driva verksamheten vidare som hyresgäst. Men det beror ju på vem som köper, säger han.

Enligt kommunalrådet Muharrem Demirok (C) är det för tidigt att säga något om kommunens intresse av att köpa.

– Men det är klart att vi ska överväga det. Är det så att vi har lagt en regel som omöjliggör tillväxten för ett företag får vi också vara med om att ta konsekvenserna, säger han.  

 

Demirok räknar med att godsspårsreservatet kommer att tas bort när det väl bestämts hur Ostlänken ska dras. Men det innebär inte att det blir fritt fram att bygga i området.

– Enligt översiktsplanen ska vi ha en randzon med landsbygd mellan staden och de mindre tätorterna. Där ska vi inte släppa fram någon större byggnation. Med områdesbestämmelserna har vi ändå ruckat lite på det och öppnat upp för lite mer byggnation. 

Kommunens planer

Översiktsplaner ger en vägledning för hur mark och vatten ska användas. Linköping har en översiktsplan för staden, en för landsbygden och en gemensam för Linköping/Norrköping, samt en rad fördjupade översiktsplaner.

Detaljplan upprättas för ett mindre område. Den är betydligt mer detaljerad än översiktsplanen och är juridiskt bindande.

Områdesbestämmelser är ett alternativ till detaljplaner. På utpekade platser kan markägarna söka bygglov för småhus utan detaljplan. Värdefulla byggnader skyddas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin