Tre stadsdelar får trygghetsväktare

Invånare i tre stadsdelar känner sig otrygga även om Linköping som helhet är en trygg kommun. Detta enligt en undersökning som stiftelsen Tryggare Sverige har gjort. Nu satsar kommunen på trygghetsväktare i de aktuella stadsdelarna.

1 juni 2018 22:00

Det är city, Ryd och Skäggetorp som kommer att få åtta trygghetsväktare. Anledningen är att i just de tre områdena finns flest Linköpingsbor som känner sig oroliga för att bli utsatta för brott.

– Mänsklig kontakt är det bästa sättet att öka tryggheten. Den är viktigare än övervakningskameror. Att anställa trygghetsväktare blir vår första insats utifrån trygghetsundersökningen. De väktarna börjar jobba i dag, fredag. Men vi kommer att göra fler insatser, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vad ska väktarna göra?

– De ska finnas när butiker stänger, en del upplever att det är jobbigt att gå ensam till parkeringsplats på kvällen. De ska finnas definitivt när krogarna stänger, de ska lära känna invånare i de stadsdelarna och skapa en personlig relation. Det är också ett förebyggande arbete.

Trygghetsundersökningen har omfattat både Linköpings kommun som helhet och elva utvalda områden. För helheten ligger trygghetsindex på 1,47, vilket placerar kommunen på den nivå som representerar normalvärde eller bättre. Av de elva utvalda områden som har undersökts har Berga och Landeryd bäst resultat med ett trygghetsindex på 1,16.

– Jag är stolt över att de allra flesta upplever Linköping som en trygg kommun. Men varje otrygg Linköpingsbo är en för mycket, därför behöver vi jobba vidare med det här, säger Kristina Edlund.

I enkäten ingick 32 parametrar som mättes och bildade ett trygghetsindex. Några av parametrarna var: tyckte man att polisen brydde sig om lokala problem, kände man sig trygg ensam ute sent på kvällen, upplevde man problem med personer som bråkade, var man orolig för att vara utsatt för brott, upplevde man trafikproblem eller nedskräpning på sitt område. Skalan går från noll, inga problem, till sex, alarmerande problem.

Första nivån med trygghetsindex mellan noll och två representerar normalvärde eller bättre. Och här finns Linköping som helhet och även åtta av de elva undersökta områdena. City, Ryd och Skäggetorp hamnade i den andra nivån med trygghetsindexet mellan 2,1 och 3,9 som representerar problem som bör uppmärksammas.

I undersökningen ser man stora skillnader i vad som Linköpingsborna i de tre olika stadsdelarna upplever som oroande och otryggt. I centrala Linköping oroas flest invånare för att de upplever att polisen inte bryr sig om lokala problem, medan invånare i Ryd och i Skäggetorp upplever att polisen bryr sig. Men i alla tre stadsdelar oroar sig invånare för ungdomar som bråkar, man känner sig otrygg ensam ute sent och de är rädda för att bli utsatta för brott.

– Under 2018 går vi vidare med fördjupad analys för att få en tydligare bild av dessa områden. Då är det också intressant att titta på de områden som sticker ut positivt, som Berga och Landeryd, säger Johan Edwardsson, säkerhetschef i Linköpings kommun.

Undersökningen pågick under perioden 13 mars–14 maj 2018. I urvalet ingick 3 261 personer i åldrarna 16–85 år. Svarsfrekvensen var 54 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa