Strid om byggplaner i området

Det har uppstått en strid i Linköping om hur länge det är rimligt att behöva vänta på att få bygga. Några kvarter utmed Nya Tanneforsvägen står i fokus.

22 november 2018 06:00

Denna vecka blir det tredje gången som samma ärende dyker upp hos politikerna i samhällsbyggnadsnämnden. Tre fastighetsägare i Tannefors vill bygga om, riva och bygga en del helt nytt.

Sammanlagt rör det sig om cirka nya 160 lägenheter.

Att det tar tid att reda ut hur detta påverkar stadsdelen och hur många förskolor som kan behövas är alla medvetna om – det brukar ta två år att göra en ny detaljplan. Det som konflikten gäller är när arbetet med planen påbörjas.

Botrygg AB, Axel Karlsson fastighetsförvaltning och HSB Östergötland vill att det ska ske snarast.

Plankontoret vid Linköpings kommun hänvisar till att många vill bygga och anger att de kan börja planeringen år 2022.

Första gången det skulle fattas beslut av politikerna var i somras. Då blev både majoritet och opposition ense om att skicka tillbaka ärendet till tjänstepersonerna med uppmaningen att försöka öka tempot.

Vid nästa sammanträde i oktober kom en tjänsteperson och förklarade för politikerna att om just detta projekt skulle behandlas snabbare så betyder det att någon annan tvingas vänta.

Vid det tillfället uppstod en viss politisk osämja.

Elias Aguirre (S) som är ordförande tyckte att de fått en rimlig förklaring av tjänstepersonerna och han ville klubba igenom ärendet med en tidplan som börjar år 2022. Muharrem Demirok (C) som talade för oppositionen ville fortfarande ha en snabbare behandling.

I det läget bytte Liberalerna sida – de tillhörde då den styrande majoriteten – men röstade nu med oppositionen.

Ärendet skickades tillbaka till tjänstepersonerna, återigen med uppmaningen att hitta snabbare vägar. Ett förslag som skickades med var att låta byggherren stå för en del av arbetet med detaljplanen – så kallad byggherredriven detaljplan.

Det här skulle då kunna avlasta kommunens plankontor.

Men inte heller det verkar ha ändrat något.

Tjänstepersonerna har förklarat att idén med byggherredriven detaljplan är bra och redan är på väg att prövas, men den hjälper bara till viss del. Ungefär hälften av arbetet är myndighetsutövning och det kan aldrig överlåtas till byggherrarna.

Nu har det blivit slutet av november och när samma ärende kommer upp för tredje gången verkar striden vara över. Tjänstepersonerna håller fast vid att de måste ta ärendena i tur och ordning och då är det år 2022 som gäller och det blir också politikernas beslut.

Samtidigt ska ett försök göras med byggherredriven detaljplan, men det blir då i tre utvalda byggprojekt som redan finns i kön. Dessa tre är Castellums planer för kvarteret där Arbetsförmedlingen ligger, Stångåstadens studentbostäder i Ryd och ett projekt som Trivselhus har i Ekängen.

FOTNOT: Den styrande majoriteten i Linköping har de senaste fyra åren bestått av S,MP och L. Som en följd av valet i september är makten just nu på väg att skifta till M,C,L och KD. Förändringen sker stegvis och först vid nyår styr den nya majoriteten kommunen.

Läs mer: Botrygg vill bygga.

Läs mer: HSB vill bygga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa