Stora skulder sänkte Plantagon

Plantagon International AB hade planer på ett 17 våningar högt växthus invid E4 i Linköping. Över 100 miljoner kronor har satsats, men visionen sprack och nu försöker konkursförvaltaren att sälja resterna.

8 april 2019 19:00

– Det sista som överger en konkursförvaltare eller för den delen människan är väl hoppet, säger advokat Henrik Börjesson på advokbyrån Fylgia.

Det var honom som tingsrätten utsåg till konkursförvaltare i samband med att bolaget försattes i konkurs i mitten av februari.

Hittills har Henrik Börjesson inte lyckats sälja något alls. Det som de förra ägarna lämnade efter sig var mest skulder.

– Du har väl sett konkursbouppteckningen? säger han som svar på frågan om orsaken till konkursen.

Konkursbouppteckning är den sammanställning som konkursförvaltaren gör över skulder och tillgångar. Henrik Börjessons retoriska fråga beror på att konkursboet har försvinnande få tillgångar.

På kontot i Sörmlands sparbank finns 3 806 kronor, i handkassan 213 kronor. Möbler och inventarier på kontoret i DN-skrapan i Stockholm värderar konkursförvaltaren till 40 000 kronor och då ingår prototypen till den odlingsanläggning som Plantagon utvecklat. Prototypen uppges dock vara ur funktion.

Kaffemaskinen och behållaren med kylt dricksvatten är leasade och därmed inget som kan säljas.

Om tillgångarna utan överdrift kan beskrivas som ringa så är skulderna desto större. Summan blir 18 764 044 kronor.

Att konkursförvaltare Henrik Börjesson ändå har lite hopp beror på att det finns intressenter som kanske är villiga att köpa det som finns kvar, där ingår då de patent som Plantagon äger rätten till.

– Vi har annonserat och det pågår viss förhandling och viss diskussion. Det finns intresse, men inget konkret bud, säger han.

Vad kan det vara värt, det som finns kvar?

– Det går inte att säga, det har du nog lika god uppfattning om som jag har, säger han.

Henrik Börjesson har förhandlat med fastighetsägaren om tillgången till kontorslokalerna i DN-huset, därför har han även april månad på sig att få ihop en affär.

Före första maj ska lokalerna vara tömda.

Bland förlorarna i konkursen finns både privatpersoner, banker och företag. Det är deras förlorade pengar som summeras till drygt 18 miljoner kronor. Skatteverket har i denna konkurs endast krav på 245 011 kronor.

De riktigt stora förlorarna är dock aktieägarna som under åren tillfört långt över hundra miljoner kronor. Enligt den siffra som konkursförvaltaren har uppgår det sammanlagda aktieägartillskottet till 117 125 690 kronor.

Vid konkursen var det fortfarande ättlingarna till en ursprungsbefolkning i Nordamerika – Onondaga nation – som var huvudägare med 80 procent av aktierna.

Läs mer:

Plantagon ville förhandla med kommunen

Plantagon försatt i konkurs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa