Stångåstaden vann tvist mot måleri

Sandå Sverige AB skulle måla Stångåstadens hus i Vidingsjö och Ullstämma. Arbetet slutade med en drygt ett år lång tvist vid tingsrätten. Nu har Stångåstaden vunnit.

25 januari 2019 10:30

I domen från Linköpings tingsrätt läggs hela ansvaret för det som gick snett på måleriföretaget Sandå Sverige AB. Enligt domen ska måleriföretaget ersätta Stångåstaden samt betala Stångåstadens rättegångskostnader.

Göran Burenstam Linder är vd för Sandå Sverige AB. Han överväger fortfarande möjligheten att överklaga tingsrättens dom.

– Vi har inte bestämt oss ännu, men det är en dåligt skriven dom. Vi påstår inte att vi gjort allting rätt här, men Stångåstaden har inte heller gjort allt rätt och tingsrätten har inte alls beaktat våra invändningar, säger han.

Arbetet med målningen påbörjades under våren 2015 och skulle vara klart sommaren 2016. Det var fönster, dörrar och träpanel på Stångåstadens hus vid Långgatan, Grengatan samt Ullstämmavägen som skulle målas.

Det kommunägda Stångåstaden hade gjort en upphandling och Sandå Sverige AB, som är Sveriges största måleriföretag, vann. De cirka 140 radhusen på Långgatan och Grengatan skulle kosta 1 995 000 kronor att få målade.

På Ullstämmavägen var kontraktet värt 2 685 000 kronor, allt exklusive moms.

Stångåstaden har betalat större delen av detta, men när de sista fakturorna anlände höll bolaget inne med betalningen eftersom de inte var nöjda med arbetet. Därför gick Sandå till tingsrätten med en stämning mot Stångåstaden.

Att två bolag blir oense är inte ovanligt, men oftast lyckas de komma överens utan att gå till tingsrätten.

Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist förklarar varför de inte kunde enas i förhandlingar.

– Det har varit ett principiellt viktigt ärende för oss, jobbar man åt oss så ska man göra ett bra jobb och i det här fallet så var det inte så, säger han.

Tvisten vid tinget har pågått under drygt ett år.

I domen som nu meddelats finner tingsrätten att det är styrkt att Sandå varken tvättat eller slipat i den omfattning som de borde innan målningen. Dessutom målades några fönster igen eftersom målarna inte blev insläppta i bostäderna – de målade över springan mellan båge och karm.

Tingsrätten slår fast att det var målerifirmans ansvar att ta kontakt med de boende, enligt rätten framgår detta av parternas avtal.

Visserligen slår tingsrätten fast att Stångåstaden ska betala även de sista fakturorna, det rör sig om cirka 500 000 kronor. Samtidigt slår tingsrätten fast att Sandå är skyldiga att erlägga vite för de förseningar som uppstod, den summan blir 438 900 kronor. Beloppen kvittas mot varandra och på sista raden slutar det med att Sandå måste betala 60 144 kronor till Stångåstaden.

Eftersom Sandå förlorar på alla punkter måste de betala Stångåstadens rättegångskostnader som slutar på 861 458 kronor. Större delen av detta är ersättning till advokater, men även ersättning till vittnen ingår.

Utöver denna tvist har Stångåstaden också sagt upp det ramavtal som de tecknat med Sandå Sverige AB angående måleriarbeten. Även där finns en tvist som ska avgöras av tingsrätten.

Sandås vd, Göran Burenstam Linder, beklagar tvisterna.

– Vi är inte nöjda med att vi hamnar i tvister, vi vill inte fajtas med våra kunder. Tyvärr är detta något som händer då och då inom entreprenadbranschen. Men vi uppfattar det nog som att Stångåstaden har en ganska tuff inställning gentemot Sandå, säger han.

Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist förklarar tvisten så här:

– Vi har inte varit nöjda med resultatet, inte i den här enskilda entreprenaden som nu avgjorts och inte i ramavtalet heller, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa