Scenkonstbolaget ägs av Norrköpings och Linköpings kommuner och Region Östergötland. Ägarna tillsätter folkvalda politiker och Michael Cocozza (L) har uppdraget att representera Linköpings kommun. Bolaget driver Symfoniorkestern och Östgötateatern. När lekmannarevisorerna gick igenom scenkonstbolaget fann de att den interna kontrollen inte hade har varit tillräcklig – något som bolag fick kritik för. Efter avslutad revision fortsatte de tre lekmannarevisorerna att ställa frågor, dessa ingick dock formellt inte i revisionen. En av frågorna var då varför Botrygg fått köpa 125 biljetter till premiären av ”Mycket väsen för ingenting” som sattes upp på Östgötateatern. Lekmannarevisorerna påstår inte att detta är fel, men eftersom Botryggs ägare också är andre vice ordförande i scenkonstbolaget ville de ha en förklaring – vilket de också fick. Pia Kronqvist, som är vd för scenkonstbolaget, förklarar att det handlar om biljetter som annars hade blivit osålda och att teaterchefen har möjlighet att göra sådana affärer. Botrygg betalade 12 500 kronor för biljetterna – det var ungefär halva priset. – Botrygg köpte för att ge till hyresgästerna och vi hade inte sålt dessa balkongplatser annars. Vi har inte gjort något fel, men vi måste ju naturligtvis lyssna på kritiken. Och Michael Cocozza själv har inte gjort något fel, han har gjort jättemycket som gynnat verksamheten, säger Pia Kronqvist. I den policy som reglerar biljettförsäljning har scenkonstbolaget skrivit att de konstnärliga cheferna ska kunna ge grupprabatt till ett värde av högst 20 000 kronor, men det får inte gynna någon som är knuten till teatern.

Michael Cocozza är inte förvånad över att frågan väcks. Han vet att han blir ifrågasatt eftersom han ägnar sig åt politik samtidigt som han äger Botrygg – ett stort bygg- och fastighetsbolag. – Jo, det vet jag. Det här är inte problemfritt, men jag tycker att jag kan hantera det. Det är säkert så att många politiska ”kollegor” i andra partier gärna vill ta upp det här för att få egna röster, säger han. När det gäller biljetterna så framhåller han att vilket företag som helst hade kunnat köpa de 125 biljetterna för det låga priset, alternativet hade varit att de förblev osålda. – Den här möjligheten står öppen för alla företagare, teaterns problem är att vi sitter med en beläggning på i snitt 60 procent. Vi har tusentals osålda biljetter, säger han.

Han radar upp fler exempel där han gjort insatser för scenkonstbolaget och i samtliga fall har scenkonstbolaget vunnit ekonomiskt på hans agerande. – Varje gång någon försökt påvisa att jag driver politik för att gynna mig själv så har jag visat att de har fel. Jag är noga och jag kan hålla isär sakerna. Om det vore så att jag ville tjäna ännu mer pengar så skulle jag inte ägna mig åt politik. Den verksamheten är tidsödande och dåligt betald. Men du får väl ett arvode för att vara andre vice ordförande i scenkonstbolaget? – Under mina år i bolaget har jag tagit ut noll kronor. Varför? – Därför att jag inte behöver pengarna, men bolaget behöver dem. Jag har avstått, jag tror det är runt 15 000 kronor per år. Tanken att jag skulle vilja sko mig själv, den har ingen grund alls. Jag har tillräckligt med pengar, det räcker och blir över. Tycker du att det var fel av lekmannarevisorerna att ens ta upp den här frågan? – Nej, det är en viktig fråga. Men jag tror inte att revisorerna har kännedom om förhållandena, det är en sak om ett bolag köper biljetter i början av säsongen. Men det är ett helt annat läge att köpa fem dagar innan premiären. De visste nog inte att biljettköpet skett så tätt inpå premiären. Han påpekar också att de tre lekmannarevisorerna Monica Brodén (MP), Urban Pehrsson (S) och Ann-Mari Andersson (S) är hans politiska motståndare. Scenkonstbolaget i Östergötland AB bildades i januari 2016. Då slogs driften av Östgötateatern och Symfoniorkestern samman.

Artikelbild

| En scen ur "Mycket väsen för ingenting". Caroline Harrysson och Nina Jemth som Hero och Ursula. Till höger Ann-Sofie Andersson Kern som spelar Beatrice.

 

Fotnot:

Artikeln är uppdaterad efter att vi felaktigt skrev att lekmannarevisorerna riktade kritik mot scenkonstbolaget för att de sålt billiga teaterbiljetter till Botrygg. Kritiken gällde dock andra brister i scenkonstbolaget där den interna kontrollen inte varit tillräcklig. Efter att granskningsrapporten undertecknats fortsatte dock lekmannarevisorerna att ställa frågor. En av dessa frågor handlade om teaterbiljetterna. Dessa extra frågor ingick inte i lekmannarevisorernas rapport och därför ingick de heller inte i det som lekmannarevisorerna formellt riktade kritik mot. Michael Cocozza menar att frågan om jäv kommer från M och KD i regionstyrelsen och att detta är en del av ett politiskt spel.

Rapportera fel
Mejla correkt@corren.se eller ring 013-28 01 44

Artikelbild

| Michael Cocozza , Botrygg och andre vice ordförande i Scenkonstbolaget i Östergötland AB